Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Báo cáo

.
578/BC-UBND
578/BC-UBND

Báo cáo Đăng ký số lượng gian hàng và doanh nghiệp tham gia Lễ Hội cam và các sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh lần thứ 3, năm 2019

574/BC-UBND
574/BC-UBND

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị Quyết số 139/NQ-CP ngày 9/11/2018 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp

576/BC-UBND
576/BC-UBND

Báo cáo Kết quả thực hiện các nội dung chất vấn tại Kỳ họp thứ mười một, Hội đồng nhân dân huyện khoá XX

577/BC-UBND
577/BC-UBND

Báo cáo Kế hoạch, diện tích kinh phí miễn thuỷ lợi phí năm 2020

572/BC-UBND
572/BC-UBND

Báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát tình hình các dự án đầu tư trên địa bàn huyện

573/BC-UBND
573/BC-UBND

Báo cáo Về chất lượng công trình xây dựng và trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Nghi Xuân, Quý IV năm 2019

570/BC-UBND
570/BC-UBND

Báo cáo Sản phẩm tham gia lễ hội cam và các sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tiêu biểu hà tĩnh lần thứ 3 năm 2019

571/BC-UBND
571/BC-UBND

Báo cáo thẩm định, phê duyệt phương án BT, HT tái định cư các công trình, dự án và công tác thẩm định, phê duyệt giá đất cụ thể

567/BC-UBND
567/BC-UBND

Báo cáo Thống kê tổng hợp ngành xây dựng năm 2019 theo Thông tư số 07/2018/TT-BXD ngày 08/8/2018 của Bộ Xây dựng trên địa bàn huyện Nghi Xuân

568/BC-UBND
568/BC-UBND

Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

569/BC-UBND
569/BC-UBND

Báo cáo Kết quả hoạt động Khoa học và Công nghệ năm 2019 và xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2020

566/BC-UBND
566/BC-UBND

Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC và PCTN năm 2019; nhiệm vụ, giải pháp năm 2020

565/BC-UBND
565/BC-UBND

Báo cáo Kết quả thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 09/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo và hoạt động Chữ thập đỏ trong tình hình mới trên địa bàn huyện

562/BC-UBND
562/BC-UBND

Báo cáo công tác phòng, chống các tệ nạn xã hội năm 2019

563/BC-UBND
563/BC-UBND

Báo cáo Nợ XDCB của các dự án tỉnh quyết định đầu tư đã được phê duyệt quyết toán hoàn thành