Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Báo cáo

.
449/BC-UBND
449/BC-UBND

Báo cáo Tình hình thiệt hại do mưa lũ và phương án khắc phục trên địa bàn

446/BC-UBND
446/BC-UBND

Báo cáo Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 125/NQ-CP và Nghị quyết số 102/NQ-CP

447/BC-UBND
447/BC-UBND

Báo cáo về việc triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với thiên tai trên địa bàn huyện Nghi Xuân năm 2020

448/BC-UBND
448/BC-UBND

Báo cáo Hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước trong việc thực hiện các dịch vụ hành chính công liên quan đến người dân

443/BC-UBND
443/BC-UBND

Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội 10 tháng năm 2020; Phương hướng, nhiệm vụ các tháng còn lại

445/BC-UBND
445/BC-UBND

Báo cáo cung cấp số liệu thu lệ phí đăng ký hợp tác xã, hộ kinh doanh và phối hợp rà soát, điều chỉnh, bổ sung các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh

441/BC-UBND
441/BC-UBND

Công văn về việc báo cáo Danh sách các đại lý kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng và cửa hàng xăng dầu trên địa bàn huyện Nghi Xuân

442/BC-UBND
442/BC-UBND

Báo cáo Kết quả tự kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật trong năm 2020

440/BC-UBND
440/BC-UBND

Báo cáo Kết quả xử lý tình trạng người dân họp chợ trên tuyến Quốc lộ 1 qua địa bàn xã Xuân Hồng

439/BC-UBND
439/BC-UBND

Báo cáo tình hình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án Tu bổ, tôn tạo các di tích gốc và xây dựng cơ sở hạ tầng khu di tích quốc gia đặc biệt Đại thi hào Nguyễn Du, tỉnh Hà Tĩnh (giai đoạn 1)

438/BC-UBND
438/BC-UBND

Báo cáo Đề xuất điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 (đợt 2)

437/BC-UBND
437/BC-UBND

Báo cáo Kết quả thực hiện Đề án “Phát triển sản xuất nấm ăn và nấm dược liệu” giai đoạn 2013-2020

434/BC-UBND
434/BC-UBND

Báo cáo tổng kết công tác tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 255 năm Ngày sinh và Tưởng niệm 200 năm Ngày mất Danh nhân Văn hóa Thế giới Đại thi hào Nguyễn Du

435/BC-UBND
435/BC-UBND

Báo cáo Tình hình thực hiện, giải ngân nguồn vốn và đề xuất các dự án xử lý khẩn cấp công trình PCTT và đê điều, hồ đập thủy lợi xung yếu

433/BC-UBND
433/BC-UBND

Báo cáo Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương trên địa bàn tham gia lấy mẫu thực phẩm định kỳ