Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Báo cáo

.
45/BC-UBND
45/BC-UBND
16:25 - 25/02/2022

Báo cáo Giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2021

457/BC-UBND
457/BC-UBND
22:02 - 27/11/2021

Báo cáo Kết quả thực hiện công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn huyện Nghi Xuân năm 2021

456/BC-UBND
456/BC-UBND
16:51 - 26/11/2021

Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/CT-BCT của Bộ Công Thương về việc đẩy mạnh các hoạt động khuyến công giai đoạn 2021-2025

458/BC-UBND
458/BC-UBND
22:09 - 26/11/2021

Báo cáo công tác quản lý hoạt động xây dựng năm 2021 trên địa bàn huyện Nghi Xuân

453/BC-UBND
453/BC-UBND
17:23 - 25/11/2021

Báo cáo Kết quả tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021

454/BC-UBND
454/BC-UBND
22:02 - 25/11/2021

Báo cáo Kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành

455/BC-UBND
455/BC-UBND
22:03 - 25/11/2021

Báo cáo Thực trạng và đề xuất xây dựng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức tuyên truyền viên

451/BC-UBND
451/BC-UBND
07:52 - 24/11/2021

Báo cáo Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 32/CT-TTg ngày 25/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông

449/BC-UBND
449/BC-UBND
17:45 - 23/11/2021

Báo cáo Kết quả thực hiện Chiến lược Quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030

450/BC-UBND
450/BC-UBND
17:47 - 23/11/2021

Báo cáo kết quả thực hiện công tác văn thư, lưu trữ năm 2021 và kết quả thực hiện kế hoạch chỉnh lý tài liệu của các cơ quan, đơn vị, địa phương giai đoạn 2019-2021

2321/UBND-TCKH
2321/UBND-TCKH
17:47 - 23/11/2021

Về việc góp ý dự thảo Nghị quyết Quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế, chưa bao gồm chi phí sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

446/BC-UBND
446/BC-UBND
18:00 - 22/11/2021

Tình hình người gốc Việt trở về nước

444/BC-UBND
444/BC-UBND
17:59 - 19/11/2021

Báo cáo Kết quả xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2021

445/BC-UBND
445/BC-UBND
18:00 - 19/11/2021

Báo cáo Kết quả thực hiện chương trình sản xuất tiêu dùng bền vững năm 2021

441/BC-UBND
441/BC-UBND
09:22 - 18/11/2021

Báo cáo kết quả thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn