Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Báo cáo

.
303/BC-UBND
303/BC-UBND
09:38 - 20/08/2021

Báo cáo Kết quả kiểm tra, khắc phục các sự cố của hệ thống giao thông để đảm bảo an toàn trước, trong và sau mùa mưa bão

302/BC-UBND
302/BC-UBND
16:31 - 19/08/2021

Báo cáo một số nội dung liên quan đến thu hoạch lúa vụ Hè thu 2021 và kết nối tiêu thụ nông sản

301/BC-UBND
301/BC-UBND
23:27 - 19/08/2021

Báo cáo Nhu cầu bố trí ổn định dân cư giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Nghi Xuân

300/BC-UBND
300/BC-UBND
21:21 - 18/08/2021

Báo cáo Kết quả lập, thực hiện Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2016-2020

299/BC-UBND
299/BC-UBND
21:37 - 17/08/2021

Báo cáo Kết quả thu thập số liệu đánh giá hiện trạng, đề xuất tỷ lệ diện tích rừng ngập mặn với diện tích mặt nước NTTS kết hợp hiệu quả bền vững

296/BC-UBND
296/BC-UBND
22:18 - 13/08/2021

Báo cáo Kết quả rà soát đăng ký chương trình “Học bổng nghề Toyota”

292/BC-UBND
292/BC-UBND
22:07 - 13/08/2021

Báo cáo Đề xuất nhiệm vụ thực hiện Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Nghi Xuân

293/BC-UBND
293/BC-UBND
22:10 - 13/08/2021

Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định 83

294/BC-UBND
294/BC-UBND
22:11 - 13/08/2021

Báo cáo Theo dõi thi hành pháp luật về đấu giá tài sản

295/BC-UBND
295/BC-UBND
22:14 - 13/08/2021

Báo cáo Về việc xử lý các tồn tại liên quan công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB Dự án Tu bổ, tôn tạo khu di tích Quốc gia đặc biệt Đại thi hào Nguyễn Du (giai đoạn 1)

297/BC-UBND
297/BC-UBND
08:24 - 13/08/2021

Báo cáo Rà soát và xác định nội dung, khối lượng cần thực hiện để huyện Nghi Xuân đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, điển hình về văn hóa gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021 – 2025

289/BC-UBND
289/BC-UBND
22:01 - 12/08/2021

Báo cáo Thông tin, số liệu hợp tác xã, tổ hợp tác nông nghiệp tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW và 10 năm thi hành Luật HTX năm 2012

290/BC-UBND
290/BC-UBND
22:02 - 12/08/2021

Báo cáo Kết quả 5 năm thi hành pháp lệnh Quản lý thị trường

291/BC-UBND
291/BC-UBND
22:03 - 12/08/2021

Báo cáo kết quả thực hiện chính sách bảo vệ môi trường năm 2020

286/BC-UBND
286/BC-UBND
22:00 - 11/08/2021

Báo cáo Về công tác bảo vệ môi trường tại cụm công nghiệp trên địa bàn huyện