Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Báo cáo

.
285/BC-UBND
285/BC-UBND
21:52 - 10/08/2021

Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết số 134/2020/QH14 của Quốc hội

281/BC-UBND
281/BC-UBND
21:49 - 09/08/2021

Báo cáo Kết quả rà soát, đánh giá thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện thực hiện và đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2021

282/BC-UBND
282/BC-UBND
21:50 - 09/08/2021

Báo cáo đánh giá công tác phòng chống tham nhũng năm 2020

283/BC-UBND
283/BC-UBND
21:51 - 09/08/2021

Báo cáo Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2021

284/BC-UBND
284/BC-UBND
21:52 - 09/08/2021

Báo cáo Khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã trong dịch bệnh Covid-19 và thực hiện chuyển đổi số

280/BC-UBND
280/BC-UBND
20:42 - 06/08/2021

Báo cáo đánh giá tình hình thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước theo Luật Đất đai năm 2013

203/BC-UBND
203/BC-UBND
22:53 - 05/08/2021

Báo cáo tiến độ triển khai, giải ngân vốn đầu tư công năm 2021

275/BC-UBND
275/BC-UBND
22:54 - 05/08/2021

Báo cáo Kết quả thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng Dự án Nâng cấp tuyến đường ven biển Xuân Hội - Thạch Khê - Vũng Áng đoạn qua huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

274/BC-UBND
274/BC-UBND
22:56 - 05/08/2021

Báo cáo Cung cấp số liệu phục vụ xây dựng điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Hà Tĩnh năm 2025

277/BC-UBND
277/BC-UBND
23:05 - 05/08/2021

Báo cáo Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo (Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/6/2021)

276/BC-UBND
276/BC-UBND
23:06 - 05/08/2021

Báo cáo công tác PCTN năm 2021 (giai đoạn 01/8/2020 đến 31/7/)

268/BC-UBND
268/BC-UBND
07:30 - 30/07/2021

Báo cáo Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021 (Từ 01/8/2020 đến 30/7/2021)

269/BC-UBND
269/BC-UBND
07:33 - 30/07/2021

Báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh làm rõ quá trình xác lập hồ sơ và thực hiện chế độ chính sách đối với thân nhân liệt sĩ Bùi Thị Vinh

270/BC-UBND
270/BC-UBND
07:57 - 30/07/2021

Báo cáo Về việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng Dự án Tu bổ, tôn tạo các di tích gốc và xây dựng cơ sở hạ tầng khu di tích Quốc gia đặc biệt Đại thi hào Nguyễn Du, tỉnh Hà Tĩnh (giai đoạn 1)

271/BC-UBND
271/BC-UBND
07:58 - 30/07/2021

Báo cáo Việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và đầu tư công năm 2022