Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Báo cáo

.
438/BC-UBND
438/BC-UBND
23:29 - 17/11/2021

Báo cáo về tình hình thực hiện và các đề xuất, kiến nghị để thực hiện di dời đường ống cấp nước sạch phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án: Xây dựng các tuyến đường nội thị của Thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân

440/BC-UBND
440/BC-UBND
23:31 - 17/11/2021

Báo cáo Tổng kết phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập, 30 năm tái lập tỉnh.

432/BC-UBND
432/BC-UBND
22:17 - 15/11/2021

Báo cáo Thống kê tổng hợp ngành xây dựng năm 2021 theo Thông tư số 07/2018/TT-BXD ngày 08/8/2018 của Bộ Xây dựng trên địa bàn huyện Nghi Xuân

433/BC-UBND
433/BC-UBND
22:19 - 15/11/2021

Báo cáo Tổng kết việc thực hiện quản lý biên chế giai đoạn 2016 - 2021, đề xuất biên chế giai đoạn 2022 - 2026

434/BC-UBND
434/BC-UBND
22:20 - 15/11/2021

Báo cáo Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 trong năm 2021

435/BC-UBND
435/BC-UBND
22:21 - 15/11/2021

Báo cáo Kết quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong năm 2021

436/BC-UBND
436/BC-UBND
22:25 - 15/11/2021

Báo cáo Kết quả thực hiện công tác bảo vệ môi trường năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

437/BC-UBND
437/BC-UBND
22:26 - 15/11/2021

Báo cáo Tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn quản lý

429/BC-UBND
429/BC-UBND
22:15 - 12/11/2021

Báo cáo Tổng kết công tác tư pháp năm 2021 và nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2022

430/BC-UBND
430/BC-UBND
22:16 - 12/11/2021

Báo cáo Tình hình, kết quả thực hiện cải thiện Chỉ số cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật trong năm 2021

431/BC-UBND
431/BC-UBND
22:17 - 12/11/2021

Báo cáo kết quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2021

425/BC-UBND
425/BC-UBND
23:56 - 11/11/2021

Báo cáo Kết quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong năm 2021 trên địa bàn huyện

426/BC-UBND
426/BC-UBND
23:57 - 11/11/2021

Báo cáo Công tác quản lý nhà nước đối với công chức Địa chính - Xây dựng - Đô thị (nông thôn) và Môi trường cấp xã trên địa bàn huyện Nghi Xuân

426/BC-UBND
426/BC-UBND
00:00 - 11/11/2021

Báo cáo Công tác quản lý nhà nước đối với công chức Địa chính - Xây dựng - Đô thị (nông thôn) và Môi trường cấp xã trên địa bàn huyện Nghi Xuân

427/BC-UBND
427/BC-UBND
00:01 - 11/11/2021

Báo cáo Kết quả công tác tự kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong năm 2021