Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Báo cáo

.
421/BC-UBND
421/BC-UBND
22:17 - 10/11/2021

Báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012

422/BC-UBND
422/BC-UBND
22:20 - 10/11/2021

Báo cáo Kết quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021

423/BC-UBND
423/BC-UBND
00:00 - 10/11/2021

Báo cáo đề xuất danh sách thăm hỏi năm 2021

424/BC-UBND
424/BC-UBND
00:01 - 10/11/2021

Báo cáo Công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính của Nhà nước năm 2021

415/BC-UBND
415/BC-UBND
19:28 - 09/11/2021

Báo cáo tổng kết việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp huyện giai đoạn 2016 - 2019

416/BC-UBND
416/BC-UBND
19:28 - 09/11/2021

Báo cáo tổng kết thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng giai đoạn 2019 – 2021”

417/BC-UBND
417/BC-UBND
14:35 - 09/11/2021

Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022

413/BC-UBND
413/BC-UBND
08:46 - 08/11/2021

Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 37/CT-TW và Quyết định số 416/QĐ-TTg của Chính Phủ

412/BC-UBND
412/BC-UBND
08:32 - 05/11/2021

Báo cáo Về việc rà soát, đánh giá tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ xây dựng nhà ở cho công nhân trên địa bàn huyện Nghi Xuân

410/BC-UBND
410/BC-UBND
07:53 - 04/11/2021

Báo cáo Tình hình quản lý phát triển cấp nước và thực hiện Chương trình cấp nước an toàn, chống thất thu nước sạch trên địa bàn huyện Nghi Xuân

409/BC-UBND
409/BC-UBND
22:37 - 04/11/2021

Báo cáo Tình hình thực hiện Đề án 1436 và Chương trình 775

411/BC-UBND
411/BC-UBND
22:38 - 04/11/2021

Báo cáo triển khai Tháng hành động người cao tuổi năm 2021

401/BC-UBND
401/BC-UBND
22:40 - 03/11/2021

Về việc thực hiện nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 và sắp xếp đvhc cấp xã giai đoạn 2019-2021

402/BC-UBND
402/BC-UBND
22:40 - 03/11/2021

Báo cáo Kết quả thực hiện Kế hoạch triển khai Thỏa thuận GCM

403/BC-UBND
403/BC-UBND
22:41 - 03/11/2021

Báo cáo Kết quả thực hiện Biên bản Hội nghị Cấp cao giữa tỉnh Hà Tĩnh với tỉnh Bolykhămxay và Khăm Muộn