Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Báo cáo

.
390/BC-UBND
390/BC-UBND
22:19 - 22/10/2021

Báo cáo Tình hình thừa giáo viên các cấp học Mầm non, Phổ thông công lập năm học 2021 - 2022

382/BC-UBND
382/BC-UBND
21:23 - 15/10/2021

Báo cáo Thực hiện Kết luận của Kiểm toán Nhà nước Khu vực II năm 2020

383/BC-UBND
383/BC-UBND
21:25 - 15/10/2021

Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP

384/BC-UBND
384/BC-UBND
21:27 - 15/10/2021

Báo cáo Tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá và đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính

378/BC-UBND
378/BC-UBND
21:32 - 14/10/2021

Báo cáo Rà soát, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các cơ chế chính sách xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017 – 2021 và đề xuất cơ chế chính sách giai đoạn 2022 – 2025.

379/BC-UBND
379/BC-UBND
21:34 - 14/10/2021

Về việc cung cấp số liệu và xây dựng Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở cho giai đoạn 2021-2030

380/BC-UBND
380/BC-UBND
21:35 - 14/10/2021

Về việc tổ chức hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2021

376/BC-UBND
376/BC-UBND
21:28 - 13/10/2021

Báo cáo Tổng kết đánh giá việc thực hiện Luật Giao thông đường thuỷ nội địa

377/BC-UBND
377/BC-UBND
21:29 - 13/10/2021

Báo cáo đánh giá ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của các chủ thể OCOP

374/BC-UBND
374/BC-UBND
11:14 - 12/10/2021

Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ

375/BC-UBND
375/BC-UBND
11:16 - 12/10/2021

Báo cáo Tiến độ triển khai, giải ngân vốn đầu tư công năm 2021

373/BC-UBND
373/BC-UBND
22:40 - 08/10/2021

Báo cáo kết quả khảo sát, thu thập thông tin xây dựng nghĩa trang liệt sỹ cấp huyện và các công trình ghi công liệt sỹ cấp xã

371/BC-UBND
371/BC-UBND
22:50 - 07/10/2021

Báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh và giải quyết (lần 1) của Bà Đặng Thị Tích.

372/BC-UBND
372/BC-UBND
22:51 - 07/10/2021

Báo cáo Tình hình tổ chức và hoạt động của Trung tâm Hành chính công huyện, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện

370/BC-UBND
370/BC-UBND
20:53 - 06/10/2021

Báo cáo Kết quả thực hiện làm đường giao thông, rãnh thoát nước, phục hồi nâng cấp mặt đường BTXM 9 tháng đầu năm 2021