Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Báo cáo

.
367/BC-UBND
367/BC-UBND
22:42 - 05/10/2021

Báo cáo Xây dựng kế hoạch biên chế năm 2022

368/BC-UBND
368/BC-UBND
20:19 - 05/10/2021

Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị 04/CT-TTg ngày 19/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ

369/BC-UBND
369/BC-UBND
20:21 - 05/10/2021

Báo cáo Rà soát, đánh giá, thông kê kết quả thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Nội vụ

362/BC-UBND
362/BC-UBND
17:07 - 01/10/2021

Báo cáo kết quả theo dõi thi hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng

363/BC-UBND
363/BC-UBND
07:41 - 01/10/2021

Báo cáo giám sát, đánh giá điều chỉnh đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Đồng Trày, xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân

364/BC-UBND
364/BC-UBND
07:43 - 01/10/2021

Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 20/12/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVII) về nâng cao chất lượng Giáo dục - Đào tạo đến năm 2015 và những năm tiếp theo

365/BC-UBND
365/BC-UBND
07:46 - 01/10/2021

Báo cáo Tổng kết Pháp lệnh số 34/2007/UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XI về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn

366/BC-UBND
366/BC-UBND
07:47 - 01/10/2021

Báo cáo Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 theo phương pháp tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020

361/BC-UBND
361/BC-UBND
18:06 - 30/09/2021

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác kiểm tra, xử lý tình trạng săn bắt, mua bán trái phép các loài chim tự nhiên, động vật hoang dã trên địa bàn huyện Nghi Xuân

360/BC-UBND
360/BC-UBND
18:04 - 29/09/2021

Báo cáo Kết quả thực hiện kiểm tra đồ chơi trẻ em dịp Tết Trung thu năm 2021

359/BC-UBND
359/BC-UBND
18:05 - 29/09/2021

Báo cáo Kết quả thực hiện Quy định số 284-QĐ/TW của Ban Bí thư

356/BC-UBND
356/BC-UBND
07:25 - 27/09/2021

Báo cáo sơ kết đề án Phổ biến luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019-2023

357/BC-UBND
357/BC-UBND
07:27 - 27/09/2021

Báo cáo Công tác quản lý trật tự xây dựng, quản lý chất lượng các công trình xây dựng Quý III năm 2021, trên địa bàn huyện Nghi Xuân

358/BC-UBND
358/BC-UBND
07:29 - 27/09/2021

Báo cáo góp ý dự án Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê

359/BC-UBND
359/BC-UBND
07:30 - 27/09/2021

Báo cáo số lượng, cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn