Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Báo cáo

.
334/BC-UBND
334/BC-UBND
23:34 - 15/09/2021

Báo cáo công tác thanh tra 9 tháng đầu năm

335/BC-UBND
335/BC-UBND
23:35 - 15/09/2021

Báo cáo công tác tiếp dân, giải quyết KNTC 9 tháng đầu năm 2021

336/BC-UBND
336/BC-UBND
23:36 - 15/09/2021

Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2021

338/BC-UBND
338/BC-UBND
23:37 - 15/09/2021

Báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012

339/BC-UBND
339/BC-UBND
23:38 - 15/09/2021

Báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002, Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

329/BC-UBND
329/BC-UBND
16:16 - 14/09/2021

Báo caó Kết quả kiểm tra, khảo sát và khó khăn, vướng mắc khi thực hiện di dời hệ thống đường dây điện trung áp 35kV và đường dây hạ áp 0,4kV phục vụ công tác bồi thường, giải phòng mặt bằng dự án Nâng cấp đường An - Viên - Mỹ - Thành, huyện Nghi Xuân, thuộc Dự án BIIG2

330/BC-UBND
330/BC-UBND
16:16 - 14/09/2021

Báo cáo Rà soát, cập nhật, chuẩn xác số liệu tổng hợp báo cáo phục vụ Đoàn Giám sát

332/BC-UBND
332/BC-UBND
16:18 - 14/09/2021

Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ

327/BC-UBND
327/BC-UBND
10:02 - 10/09/2021

Báo cáo Khảo sát, đánh giá thực trạng chính sách quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện các Chương trình MTQG

1730/UBND-KTHT
1730/UBND-KTHT
10:05 - 10/09/2021

Về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch làm đường GTNT, rãnh thoát nước và phục hồi nâng cấp mặt đường BTXM năm 2021 (lần 2)

326/BC-UBND
326/BC-UBND
16:27 - 09/09/2021

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

325/BC-UBND
325/BC-UBND
17:25 - 08/09/2021

Báo cáo Tổng kết năm học 2020 - 2021; Phương hướng, nhiệm vụ năm học 2021 - 2022

323/BC-UBND
323/BC-UBND
22:47 - 07/09/2021

Báo cáo Kết quả công tác quản lý nhà nước đối với việc kinh doanh phân bón vô cơ và thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn huyện

324/BC-UBND
324/BC-UBND
22:48 - 07/09/2021

Báo cáo Đánh giá tình hình thực hiện Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn Kỹ thuật, Luật Chất lượng, sản phẩm hàng hóa

322/BC-UBND
322/BC-UBND
17:14 - 05/09/2021

Báo cáo Về tình hình nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2021