Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Báo cáo

.
414/BC-UBND
414/BC-UBND
07:54 - 30/11/-0001

Báo cáo kết quả phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

293/BC-UBND
293/BC-UBND
22:10 - 30/11/-0001

Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định 83

158/BC-UBND
158/BC-UBND
20:16 - 30/11/-0001

Báo cáo giải trình việc sáp nhập trường chưa đạt tỷ lệ giảm đầu mối theo Nghị quyết 96/2018/NQ-HĐND

438/BC-UBND
438/BC-UBND
14:33 - 30/11/-0001

Báo cáo Đề xuất điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 (đợt 2)

28/BC-UBND
28/BC-UBND
15:12 - 30/11/-0001

Báo cáo Kết quả kiểm tra hệ thống đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn huyện

413/BC-UBND
413/BC-UBND
08:33 - 30/11/-0001

Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 37/CT-TW và Quyết định số 416/QĐ-TTg của Chính Phủ

576/BC - UBND
576/BC - UBND
16:44 - 30/11/-0001

Báo cáo Sơ kết 03 năm thực hiện “Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp” giai đoạn 2018-2022

37/BC-HĐND
37/BC-HĐND
11:24 - 30/11/-0001

Báo cáo Kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện 6 tháng đầu năm;nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021

467/BC-UBND
467/BC-UBND
14:28 - 30/11/-0001

Báo cáo Kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011-2020 và đề xuất nhu cầu sử dụng đất thời kỳ 2021-2030

472/BC-UBND
472/BC-UBND
14:43 - 30/11/-0001

7/BC-UBND
7/BC-UBND
20:36 - 30/11/-0001

180/BC-UBND
180/BC-UBND
17:13 - 30/11/-0001

Báo cáo Tổng kết thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 - 2021”

31/BC-UBND
31/BC-UBND
21:30 - 30/11/-0001

Báo cáo Giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2020

137/BC-UBND
137/BC-UBND
17:06 - 30/11/-0001

Báo cáo Kết quả thực hiện sắp xếp các tổ chức hội theo Thông báo số 677/TU ngày 20/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

137/BC-UBND
137/BC-UBND
17:06 - 30/11/-0001

Báo cáo Kết quả thực hiện sắp xếp các tổ chức hội theo Thông báo số 677/TU ngày 20/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy