Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Báo cáo

.
321/BC-UBND
321/BC-UBND
17:30 - 01/09/2021

Về việc cung ứng hàng hóa trong phòng, chống dịch Covid 19 trên địa bàn huyện

321/BC-UBND
321/BC-UBND
21:39 - 01/09/2021

Báo cáo về việc cung ứng hàng hóa trong phòng, chống dịch Covid 19 trên địa bàn huyện

317/BC-UBND
317/BC-UBND
22:30 - 31/08/2021

Về việc tổng kết thi hành Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015

318/BC-UBND
318/BC-UBND
22:34 - 31/08/2021

Báo cáo Kết quả thực hiện công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt và cung cấp số liệu xây dựng giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải

319/BC-UBND
319/BC-UBND
22:35 - 31/08/2021

Báo cáo đánh giá tình hình hoạt động, phát triển doanh nghiệp trên địa bàn

313/BC-UBND
313/BC-UBND
22:35 - 27/08/2021

Báo cáo Tổng kết việc thực hiện Thông tư liên tịch số 04/2009/TTLT-BXD-BCA ngày 10/4/2009 trên địa bàn huyện Nghi Xuân

314/BC-UBND
314/BC-UBND
22:37 - 27/08/2021

Báo cáo đánh giá tổng thể 5 năm thực hiện Luật Thống kê

312/BC-UBND
312/BC-UBND
22:20 - 26/08/2021

Báo cáo tiến độ, nguồn kinh phí thực hiện xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ trên địa bàn huyện Nghi Xuân

309/BC-UBND
309/BC-UBND
23:17 - 24/08/2021

Báo cáo Đánh giá thực trạng mô hình tổ chức bộ máy và đội ngũ công chức làm công tác quản lý nhà nước về thanh niên hiện nay

310/BC-UBND
310/BC-UBND
23:17 - 24/08/2021

Báo cáo Kết quả kiểm tra tình hình thi hành pháp luật và thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo

3204/QĐ-UBND
3204/QĐ-UBND
23:25 - 24/08/2021

Quyết định cấp kinh phí thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, đảm bảo an sinh xã hội (kinh phí mua thẻ BHYT) cho người dân bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển theo Quyết định số 12/QĐ-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ

205/BC-UBND
205/BC-UBND
22:10 - 20/08/2021

Báo cáo Kết quả thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ

303/BC-UBND
303/BC-UBND
22:12 - 20/08/2021

Báo cáo Kết quả kiểm tra, khắc phục các sự cố của hệ thống giao thông để đảm bảo an toàn trước, trong và sau mùa mưa bão

304/BC-UBND
304/BC-UBND
22:13 - 20/08/2021

Báo cáo Kết quả khảo sát, nghiên cứu giai đoạn 2 về khai thác tiềm năng thủy điện sẵn có từ các hồ chứa thủy lợi tỉnh Hà Tĩnh

306/BC-UBND
306/BC-UBND
22:15 - 20/08/2021

Báo cáo Kết quả rà soát, thống kê phương tiện chuyên dụng (xe đông lạnh)