Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Các văn bản khác

.
07/CTR-UBND
07/CTR-UBND

Chương tình hành động thực hiện NQ 02 của BCH đảng bộ huyện giai đoạn 2020 -2025

1/CTPH-UBND-MTTQ
1/CTPH-UBND-MTTQ

Chương trình phối hợp công tác giữa UBND huyện với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các tổ chức thành viên năm 2021

14/ĐA - UBND
14/ĐA - UBND

Đề án phân loại rác sinh hoạt, xử lý rác hữu cơ tại nguồn giai đoạn 2021-2023

13/ĐA - UBND
13/ĐA - UBND

Đề án sản xuất vụ xuân năm 2021

11/ĐA-UBND
11/ĐA-UBND

Đề án vị trí việc làm Trung tâm Y tế huyện Nghi Xuân

10/ĐA-UBND
10/ĐA-UBND

Đề án sản xuất vụ Đông năm 2020

70/PA-UBND
07/ĐA-UBND
07/ĐA-UBND

Đề án Thành lập Trung tâm Y tế huyện Nghi Xuân

06/ĐA-UBND
06/ĐA-UBND

Đề án sản xuất vụ Hè thu - mùa năm 2020

05/ĐA-UBND
05/ĐA-UBND

Đề án "Sắp xếp hệ thống trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn huyện"

35/BCĐ
35/BCĐ

Về việc khẩn trương chuẩn bị cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19

03/ĐA-UBND
03/ĐA-UBND

Đề án sắp xếp hệ thống trường mầm non, tiểu học, THCS

04/ĐA-UBND
04/ĐA-UBND

Đề án hợp nhất Trung tâm Dân số -KHHGĐ với Trung tâm Y tế dự phòng thành Trung tâm Y tế.

10/ĐA-UBND
10/ĐA-UBND

Đề án sản xuất vụ Xuân năm 2020

09/ĐA-UBND
09/ĐA-UBND

Đề án sản xuất vụ Đông năm 2019