Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Chỉ thị

.
06/CT-UBND
06/CT-UBND
17:01 - 25/11/2021

Chỉ thị Về việc tổ chức ra quân làm thủy lợi phục vụ sản xuất năm 2022

1143/UBND-LĐTBXH
1143/UBND-LĐTBXH
07:27 - 30/06/2021

Công văn về việc góp ý vào dự thảo 02 Nghị định hướng dẫn Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi)

05/CT-UBND
05/CT-UBND
15:54 - 15/06/2021

Chỉ thị về Công tác Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2021

04/CT-UBND
04/CT-UBND
15:48 - 09/04/2021

Chỉ thị Tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2021

03/CT-CTUBND
03/CT-CTUBND
11:28 - 25/01/2021

Chỉ thị Về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

02/CT-CTUBND
02/CT-CTUBND
20:53 - 11/01/2021

Chỉ thị Tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở

01/CT-UBND
01/CT-UBND
08:41 - 07/01/2021

Chỉ thị Về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện triển khai các nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

9/CT - UBND
9/CT - UBND
09:24 - 08/12/2020

Chỉ thị Về việc Tổ chức ra quân làm thủy lợi phục vụ sản xuất và dân sinh năm 2021

08/CT-UBND
08/CT-UBND
16:25 - 14/10/2020

Chỉ thị Về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2021

07/CT-UBND
07/CT-UBND
17:14 - 13/10/2020

Chỉ thị Về việc tăng cường công tác quản lý quy hoạch, xây dựng và quản lý sử dụng đất nghĩa trang nhân dân trên địa bàn huyện

1548/UBND-VPĐP
1548/UBND-VPĐP
07:37 - 24/08/2020

05/CT-UBND
05/CT-UBND
21:52 - 12/05/2020

Chỉ thị Về công tác Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2020

04/CT-UBND
04/CT-UBND
15:40 - 31/03/2020

Chỉ thị về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2020

02/CT-CTUBND
02/CT-CTUBND
08:46 - 10/01/2020

Chỉ thị về việc tăng cường công tác bảo vệ Môi trường trước, trong và sau tết Nguyên đán Canh tý năm 2020

01/CT-UBND
01/CT-UBND
21:01 - 07/01/2020

Chỉ thị Về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện triển khai các nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán