Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Công điện

.
01/CĐ-UBND
01/CĐ-UBND

Công điện về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Lở mồm long móng gia súc

13/CĐ-UBND
13/CĐ-UBND

Công điện về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội xuân 2019

12/CĐ-UBND
12/CĐ-UBND

Công điện về việc phòng trừ dịch hại trên lúa vụ Hè Thu 2018

05/CĐ-PCTT
05/CĐ-PCTT

Công điện về việc chủ động ứng phó với bão số 3 (cơn bão Sơn Tinh)

03/CĐ-PCTT
03/CĐ-PCTT

Công điện khẩn về việc chủ động ứng phó với Áp thấp trên Vịnh Bắc Bộ

11/CĐ-UBND
11/CĐ-UBND

Công điện khẩn về phòng cháy, chữa cháy rừng

03/CĐ-UBND
03/CĐ-UBND

Công điện Tập trung phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông trên lúa vụ Xuân 2020

03/CĐ-UBND
03/CĐ-UBND

Công điện Tập trung phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông trên lúa vụ Xuân 2020

03/CĐ-UBND
03/CĐ-UBND

Công điện Tập trung phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông trên lúa vụ Xuân 2020