Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Công điện

.
11/CĐ-UBND
11/CĐ-UBND
16:40 - 03/07/2018

Công điện khẩn về phòng cháy, chữa cháy rừng

03/CĐ-UBND
03/CĐ-UBND
23:10 - 30/11/-0001

Công điện Tập trung phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông trên lúa vụ Xuân 2020

03/CĐ-UBND
03/CĐ-UBND
23:10 - 30/11/-0001

Công điện Tập trung phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông trên lúa vụ Xuân 2020

03/CĐ-UBND
03/CĐ-UBND
23:10 - 30/11/-0001

Công điện Tập trung phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông trên lúa vụ Xuân 2020