Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin

.
128/UBND-TCKH
128/UBND-TCKH

Công văn về việc giải quyết kiến nghị của ông Nguyễn Văn Liêm, tổ dân phố Hòa Thuận, thị trấn Tiên Điền

120/UBND-TCT
120/UBND-TCT

Công văn về việc trả lời kiến nghị của Bà Nguyễn Thị Huệ, địa chỉ số 33, đường Nguyễn Tiềm, Khối 11, phường Đội Cung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

131/TB-UBND
131/TB-UBND

Thông báo Về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Nghi Xuân

141/NQ-HĐND
141/NQ-HĐND

Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư xây dựng dự án sử dụng vốn đầu tư công năm 2021 (lần 2)

141/NQ-HĐND
141/NQ-HĐND

Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư xây dựng dự án sử dụng vốn đầu tư công năm 2021 (lần 2)

106/QĐ-UBND
106/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt dự toán số lượng và kinh phí chi trả cho đối tượng Bảo trợ xã hội năm 2021

17/BC-UBND
17/BC-UBND

Báo cáo Tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành năm 2020 (do UBND huyện, xã, thị trấn thực hiện)

107/QĐ-UBND
107/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt dự toán số lượng và kinh phí hỗ trợ giảm nghèo trên địa bàn huyện năm 2021 theo Nghị quyết 151/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh

101/UBND-TCKH
101/UBND-TCKH

Công văn về việc thực hiện hướng dẫn 5138/HD-STC về một số nội dung cơ bản về tổ chức điều hành, thực hiện dự toán ngân sách năm 2021

102/QĐ-UBND
102/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt quyết toán kinh phí hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19

112/UBND-NV
112/UBND-NV

Công văn về việc đề xuất tiếp nhận vào làm công chức

05/HĐND-NV
05/HĐND-NV

Công văn về việc triển khai công việc chuẩn bị tổ chức công tác bầu cử

11/BC-UBND
11/BC-UBND

Báo cáo Kết quả khắc phục sai phạm trong tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức

78/QĐ-UBND
78/QĐ-UBND

Quyết định về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với 01 lô đất ở tại vùng Quy hoạch xen dặm đất ở dân cư thôn Song Long, xã Cương Gián (Lần 3 - Đợt 1, năm 2020)

78/UBND-NV
78/UBND-NV

Công văn về việc thành lập Ủy ban bầu cử cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026