Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin

.
2020/UBND-VP
2020/UBND-VP

Công văn về việc trả lời kiến nghị của công dân

1688/TB-UBND
1688/TB-UBND

Thông báo kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 20/11/2019

1689/TB-UBND
1689/TB-UBND

Thông báo Kết quả tiếp công dân đối với ông Trần Quang Việt, thường trú tại thôn 1, xã Cổ Đạm

1690/TB-UBND
1690/TB-UBND

Thông báo Kết quả tiếp công dân đối với ông Phan Đình Danh, thường trú tại TDP2, thị trấn Nghi Xuân

1691/TB-UBND
1691/TB-UBND

Thông báo Kết quả tiếp công dân đối với ông Doãn Hữu Hảo, thường trú tại thôn Thành Tiến, xã Xuân Thành

1692/TB-UBND
1692/TB-UBND

Thông báo Kết quả tiếp công dân đối với bà Nguyễn Thị Kim Oanh, Thôn Linh Vượng, xã Xuân Liên

192/TTr-UBND
192/TTr-UBND

Tờ trình V/v thẩm định, phê duyệt Đề cương nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới Xuân Thành, huyện Nghi Xuân; tỷ lệ 1/500

193/TTr-UBND
193/TTr-UBND

Tờ trình V/v thẩm định, phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị sinh thái Park City Xuân An, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân; tỷ lệ 1/500

2009/UBND-VP
2009/UBND-VP

Công văn về việc báo cáo kết quả xử lý đơn của ông Hoàng Văn Hùng và 1 số hộ dân xã Cổ Đạm

4883/QĐ-UBND
4883/QĐ-UBND

Quyết định về việc bố trí làm kế toán phòng Giáo dục và Đào tạo

4884/QĐ-XPVPHC
4884/QĐ-XPVPHC

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Đình Thành trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo

4885/QĐ-XPVPHC
4885/QĐ-XPVPHC

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Quốc Tình trong lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội

1986/UBND-KT&HT
1986/UBND-KT&HT

Công văn về việc lập quy hoạch chi tiết xen dắm đất ở dân cư tại xã Xuân Giang

4886/QĐ-UBND
4886/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt giá đất cụ thể tại các vùng quy hoạch dân cư xã Xuân Giang, Xuân Lĩnh, Xuân Đan, Cổ Đạm

4888/QĐ-UBND
4888/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt giá đất cụ thể tại xã Cương Gián