Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin

.
QUYẾT ĐỊNH V/v công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022
Quyết định Về việc công bố công khai Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023 của huyện Nghi Xuân
THÔNG BÁO Về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu
QĐ Phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB Dự án Nhà máy chế biến nông sản Mỹ Anh tại Khu công nghiệp Gia Lách
Quyết định Thu hồi đất để thực hiện bồi thường, hỗ trợ GPMB Dự án nâng cấp tuyến đường ven biển Xuân Hội - Thạch Khê - Vũng Áng (Đoạn qua xã Cổ Đạm)
QĐ  Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án:  Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Nghi Xuân
NQ Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách huyện giai đoạn 2021 - 2025
Thông báo phiên tiếp công dân ngày 05/01/2023
QĐ Xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Tâm trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội
QĐ Về việc khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ năm 2022 (Cơ quan UBND huyện)
QĐ Về việc khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ năm 2022 (Khối MT và Đoàn thể)
QĐ Về việc khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ năm 2022 (Ngành Y tế)
QĐ Xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Dương Thị Hạnh trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội
QĐ Về việc điều động và bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý ông Phan Thanh Là
Thông báo Công khai số liệu dự toán ngân sách huyện và phân bổ ngân sách cấp huyện trình Hội đồng nhân dân cấp huyện