Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin

.
599/UBND-KTHT
599/UBND-KTHT

Công văn về việc tham mưu đề nghị lập quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị Nam bờ sông Lam, huyện Nghi Xuân

585/UBND-KTHT
585/UBND-KTHT

Công văn về việc xin ý kiến về chủ trương lập quy hoạch chi tiết 1/500 Khu dân cư nông thôn mới tại thôn Kỳ Tây, xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân

590/UBND-VP
590/UBND-VP

Công văn về việc xử lý đơn của bà Trần Thị Tùy, thôn Hội Thủy, xã Xuân Hội

1405/QĐ-UBND
1405/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung ứng gói thầu: Mua sắm hóa chất phục vụ tiêu độc khử trùng phòng, chống dịch bệnh gia súc gia cầm (Đợt 2, năm 2021)

1389/QĐ-UBND
1389/QĐ-UBND

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt NGUYỄN ĐÌNH HIỆU

581/UBND-TCKH
581/UBND-TCKH

Công văn về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2021

1396/QĐ-UBND
1396/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều chỉnh một số nội dung của Quyết định số 6198/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của UBND huyện về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nuôi tôm trên cát công nghệ cao tại thôn Đại Đồng, xã Cương Gián

560/UBND-VP
560/UBND-VP

Công văn về việc trả lời ông Phan Thọ Hòa, thôn Hội Tiến, xã Xuân Hội

554/UBND-KTHT
554/UBND-KTHT

Công văn về việc lập quy hoạch chi tiết xen dắm đất ở dân cư tại xã Đan Trường

398/TB-CTUBND
398/TB-CTUBND

Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần hai của ông Phan Văn Dực, thôn An Lạc, xã Cổ Đạm

537/UBND-KTHT
537/UBND-KTHT

Công văn về việc báo cáo giải trình một số nội dung đồ án Quy hoạch chi tiết Khu đô thị - dịch vụ - du lịch Xuân Yên, huyện Nghi Xuân, tỷ lệ 1/500 và Quy hoạch chi tiết Khu đô thị du lịch Xuân Đan - Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân, tỷ lệ 1/500

538/UBND-TCKH
538/UBND-TCKH

Công văn về việc đăng ký kế hoạch hỗ trợ thực hiện chính sách nông nghiệp, nông thôn năm 2021 theo Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh

543/UBND-KTHT
543/UBND-KTHT

Công văn về việc xin ý kiến về chủ trương lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị nam bờ sông Lam từ nguồn vốn xã hội hóa

546/UBND-NV
546/UBND-NV

Công văn về việc để viên chức nghỉ việc đi điều trị bệnh

545/UBND-NV
545/UBND-NV

Công văn về việc cử công chức tham gia Hội đồng định giá tài sản