Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin

.
67/QĐ-UBND
67/QĐ-UBND
22:43 - 18/01/2022

Về việc công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021

136/UBND-TNMT
136/UBND-TNMT
22:44 - 18/01/2022

Về việc trả lời đơn kiến nghị của công dân liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng đất.

64/QĐ-UBND
64/QĐ-UBND
22:48 - 18/01/2022

Về việc bổ sung thành viên Hội đồng thi đua, khen thưởng huyện

65/QĐ-UBND
65/QĐ-UBND
22:50 - 18/01/2022

Về việc khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ năm 2021

68/QĐ-UBND
68/QĐ-UBND
22:51 - 18/01/2022

Về việc thuyên chuyển viên chức ông Nguyễn Văn Hải

69/QĐ-UBND
69/QĐ-UBND
22:52 - 18/01/2022

Về việc để công chức thôi việc theo nguyện vọng cá nhân

70/NQ-HĐND
70/NQ-HĐND
22:53 - 18/01/2022

Nghị quyết về phân bổ dự toán thu, chi ngân sách huyện năm 2022

53/QĐ-UBND
53/QĐ-UBND
22:42 - 14/01/2022

Về việc điều động công chức

54/QĐ-UBND
54/QĐ-UBND
22:47 - 14/01/2022

Về việc hủy kết quả công nhận trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với lô đất số 24 vùng Quy hoạch xen dắm dân cư thôn Trường An, xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

39/QĐ-UBND
39/QĐ-UBND
22:41 - 12/01/2022

Về việc cấp kinh phí hỗ trợ thực hiện chính sách theo Nghị quyết số 137/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 của HĐND huyện năm 2021 (đợt 1, đợt 2)

30/QĐ-UBND
30/QĐ-UBND
22:40 - 11/01/2022

Về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất ở tại vùng quy hoạch xen dắm dân cư thôn 5, xã Xuân Lĩnh

38/QĐ-UBND
38/QĐ-UBND
22:46 - 11/01/2022

Về việc hủy bỏ quyết định tuyển dụng viên chức

13/QĐ-UBND
13/QĐ-UBND
22:39 - 07/01/2022

Về việc để viên chức thôi việc ngay và hưởng trợ cấp theo Nghị quyết số 96/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

11/TB-UBND
11/TB-UBND
17:06 - 06/01/2022

Thông báo phiên tiếp công dân định kỳ ngày 05/01/2022

3/KH-UBND
3/KH-UBND
10:09 - 06/01/2022

Kế hoạch Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội Xuân 2022