Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin

.
106/UBND-ĐXM
106/UBND-ĐXM

Công văn về việc trả lời nội dung đơn của ông Hà Văn Huệ, thường trú ở xã Xuân Lĩnh

46/TB-UBND
46/TB-UBND

Thông báo về việc không thụ lý giải quyết tố cáo

97/QĐ-XPVPHC
97/QĐ-XPVPHC

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Quốc Bảo trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội

10/KH-UBND
10/KH-UBND

Kế hoạch tuyển dụng, tiếp nhận công chức cấp xã

93/UBND-VP
93/UBND-VP

Công văn về việc báo cáo kết quả xử lý đơn của công dân

76/NQ-TTHĐND
76/NQ-TTHĐND

Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Xuân Phổ, nhiệm kỳ 2016-2022

77/NQ-TTHĐND
77/NQ-TTHĐND

Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Xuân Giang, nhiệm kỳ 2016-2021

43/TB-UBND
43/TB-UBND

Thông báo Về việc trúng tuyển giáo viên tiểu học năm 2019

55/QĐ-UBND
55/QĐ-UBND

Quyết định cấp kinh phí hỗ trợ thực hiện chính sách phát triển thương mại nông thôn năm 2019 theo Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh

56/QĐ-UBND
56/QĐ-UBND

Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

Tăng lương 2020: Các khoản tiền sẽ tăng theo lương
Tăng lương 2020: Các khoản tiền sẽ tăng theo lương

Lương cơ sở năm 2020 sẽ tăng lên 1,6 triệu đồng/tháng sẽ kéo theo rất nhiều thay đổi liên quan đến tiền lương, phụ cấp, trợ cấp bảo hiểm xã hội…

40/TB-UBND
40/TB-UBND

Thông báo kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 06.01.2020

41/TB-UBND
41/TB-UBND

Thông báo kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 06.01.2020 đối với ông Dương Văn Tâm, xã Xuân Hải

42/TB-UBND
42/TB-UBND

Thông báo kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 06.01.2020 đối với ông Trần Văn Oánh, xã Cương Gián

04/TTr-UBND
04/TTr-UBND

Tờ trình V/v thẩm định, phê duyệt Nhiệm vụ khảo sát, lập quy hoạch chi tiết xây dựng Khu Đô thị Du lịch Xuân Đan – Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân, tỷ lệ 1/500