Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin

.
54/KH-UBND
54/KH-UBND

Kế hoạch Tuyển dụng viên chức đối với người đang là lao động hợp đồng theo Quyết định số 3604/QĐ-UBND ngày 24/11/2014 của UBND tỉnh tại các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trực thuộc huyện

510/TB-UBND
510/TB-UBND

Thông báo Xét tuyển viên chức đối với người đang là lao động hợp đồng theo Quyết định số 3604/QĐ-UBND ngày 24/11/2014 của UBND tỉnh tại các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trực thuộc huyện

1160/QĐ-UBND
1160/QĐ-UBND

Quyết định ban hành Quy chế xét tuyển viên chức đối với người đang là lao động hợp đồng theo Quyết định số 3604/QĐ-UBND ngày 24/11/2014 của UBND tỉnh tại các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trực thuộc huyện

980/UBND-NV
980/UBND-NV

Công văn về việc đề nghị thực hiện quy trình bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Quản lý KDL Xuân Thành và các công trình công cộng huyện

1145/QĐ-UBND
1145/QĐ-UBND

Quyết định thành lập Ban Giám sát kỳ xét tuyển viên chức làm việc tại Trạm y tế cấp xã

1146/QĐ-UBND
1146/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt kết quả kiểm tra, sát hạch viên chức

06.2020
06.2020

Chương trình công tác tháng 6 của HĐND-UBND huyện

507/TB-UBND
507/TB-UBND

Thông báo không thụ lý giải quyết khiếu nại của bà Trần Thị Sâm, tổ dân phố An Mỹ, thị trấn Tiên Điền

493/TB-UBND
493/TB-UBND

Thông báo về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại của bà Võ Thị Châu, xóm 6, xã Đức Yên, huyện Đức Thọ

486/TB-UBND
486/TB-UBND

Thông báo Kết quả tiếp công dân

487/TB-UBND
487/TB-UBND

Thông báo kết quả tiếp công dân đối với ông Nguyễn Xuân Trọng và bà Trần Thị Xuyến, Tổ dân phố 1, thị trấn Xuân An

488/TB-UBND
488/TB-UBND

Thông báo kết quả tiếp công dân đối với ông Phạm Đình Tiến, tổ dân phố 6, thị trấn Xuân An

489/TB-UBND
489/TB-UBND

Thông báo kết quả tiếp công dân đối với ông Phan Văn Xanh, thôn Thịnh Mỹ, xã Xuân Mỹ

490/TB-UBND
490/TB-UBND

Thông báo kết quả tiếp công dân đối với bà Hoàng Thị Huy, thôn Cát Thủy và bà Trần Thị Lệ, thôn Mỹ Lộc, xã Xuân Viên

491/TB-UBND
491/TB-UBND

Thông báo kết quả tiếp công dân đối với bà Nguyễn Thị Cúc, tổ dân phố 1, thị trấn Xuân An