Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin

.
1913/QĐ-UBND
1913/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức đối với người đang là lao động hợp đồng theo Quyết định số 3604/QĐ-UBND ngày 24/11/2014 của UBND tỉnh tại các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trực thuộc huyện

1892/QĐ-CTUBND
1892/QĐ-CTUBND

Quyết định đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Phạm Văn Nghi, thường trú ở thôn Hồng Mỹ, xã Xuân Mỹ

870/TB-UBND
870/TB-UBND

Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại địa bàn xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân (Đợt 1, năm 2020)

871/TB-UBND
871/TB-UBND

Thông báo kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 05/8/2020

865/TB-UBND
865/TB-UBND

Thông báo Về việc nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức

1402/UBND-NV
1402/UBND-NV

Công văn về việc xin chủ trương bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo, quản lý

1403/UBND-NV
1403/UBND-NV

Công văn về việc báo cáo thực hiện tinh giản biên chế, nghỉ hưu đúng tuổi, thôi việc và số cán bộ không đủ điều kiện tái cử, tái bổ nhiệm

864/TB-CTUBND
864/TB-CTUBND

Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu của ông Phan Thọ Hòa, thôn Hội Tiến, xã Xuân Hội

1737/QĐ-UBND
1737/QĐ-UBND

Quyết định bổ nhiệm cán bộ (Ông Hà Trung Hiếu)

1738/QĐ-UBND
1738/QĐ-UBND

Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ (Ông Lê Viết Hùng)

1741/QĐ-UBND
1741/QĐ-UBND

Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ (Bà Phạm Thị Hồng Lam)

848/TB-UBND
848/TB-UBND

Thông báo Triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự phỏng vấn vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức đối với người đang là lao động hợp đồngtheo Quyết định số 3604/QĐ-UBND ngày 24/11/2014 của UBND tỉnh tại các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trực thuộc huyện

1722/QĐ-UBND
1722/QĐ-UBND

Quyết định bổ nhiệm lại cán bộ (Hoàng Thị Thảo MN Xuân Hồng)

1724/QĐ-UBND
1724/QĐ-UBND

Quyết định việc bổ nhiệm lại cán bộ (Phan Thị Minh Huy TH Xuân Lam)

847/TB-UBND
847/TB-UBND

Thông báo kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 20/7/2020