Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin

.
NGHỊ QUYẾT Về việc thông qua Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng  Khu đô thị du lịch Xuân Đan - Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân, tỷ lệ 1/500
NGHỊ QUYẾT Về việc thông qua Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng  Khu đô thị du lịch Xuân Đan - Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân, tỷ lệ 1/500
QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt chi tiết kế hoạch kinh phí thực hiện chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng tỉnh đạt chuẩn  nông thôn mới năm 2023 trên địa bà
QĐ V/v điều động và bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý (ông Phạm Xuân Hùng-PVP)
V/v bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý (bà Ngô Thị Thoa - Phó phòng TN&MT)
Về việc chỉ định thầu đơn vị thực hiện gói thầu 01.TV: Tư vấn xác định giá đất cụ thể cụ thể phục vụ bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án Xây dựng nhà máy sản xuất nhựa gia dụng và th
TB Kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 05/5/2023
Chương trình công tác tháng 05 năm 2023
Thông báo Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách huyện quý I/2023
Kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 20/4/2023
Lấy ý kiến nội dung điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị du lịch Xuân Đan- Xuân Phổ”
KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình truyền thông phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2023 - 2025
THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT Để thực hiện dự án xây dựng Nhà máy sản xuất nhựa gia dụng và vật tư thiết bị ngành nước tại Khu công nghiệp Gia Lách
QUYẾT ĐỊNH Về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh năm 2023 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
NGHỊ QUYẾT Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách huyện giai đoạn 2021-2025