Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin

.
Những lưu ý khi thực hiện tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7/2022
Những lưu ý khi thực hiện tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7/2022
09:31 - 27/06/2022

Để thực hiện quy định về tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, các chủ doanh nghiệp sớm rà soát lại các thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể và các quy chế, quy định của người sử dụng lao động để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng 6% từ ngày 1/7/2022
Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng 6% từ ngày 1/7/2022
09:38 - 27/06/2022

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất quy định các mức lương tối thiểu tháng theo 4 vùng, lần lượt ở mức 4.680.000 đồng, 4.160.000 đồng, 3.640.000 đồng và 3.250.000 đồng một tháng.

Xin góp ý Xây dựng Bộ Quy tắc Người dân trên địa bàn huyện
Xin góp ý Xây dựng Bộ Quy tắc Người dân trên địa bàn huyện
09:09 - 24/06/2022

Góp ý vào bản dự thảo Xây dựng Bộ quy tắc ứng xử của Người dân trên địa bàn huyện

Tăng mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa từ ngày 1/7/2022
Tăng mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa từ ngày 1/7/2022
09:35 - 23/06/2022

Theo Nghị định số 38/2022/NĐ-CP của Chính phủ, từ ngày 1/7/2022, mức lương tối thiểu vùng được điều chỉnh tăng. Do đó, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa của người lao động đóng Bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định cũng có sự gia tăng.

1999/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông Hoàng Tiến Anh, Trưởng phòng TN&MT
2027/QĐ-UBND
2027/QĐ-UBND
17:02 - 15/06/2022

Công bố công khai dự toán NSNN năm 2022 của huyện Nghi Xuân

Biểu 81 kèm theo QĐ 2027
Biểu 81 kèm theo QĐ 2027
17:04 - 15/06/2022

Biểu 82 kèm theo QĐ 2027
Biểu 82 kèm theo QĐ 2027
17:04 - 15/06/2022

Biểu 83 kèm theo QĐ 2027
Biểu 83 kèm theo QĐ 2027
17:05 - 15/06/2022

Biểu 84 kèm theo QĐ 2027
Biểu 84 kèm theo QĐ 2027
17:06 - 15/06/2022

Biểu 85 kèm theo QĐ 2027
Biểu 85 kèm theo QĐ 2027
17:07 - 15/06/2022

Biểu 86 kèm theo QĐ 2027
Biểu 86 kèm theo QĐ 2027
17:07 - 15/06/2022

Biểu 87 kèm theo QĐ 2027
Biểu 87 kèm theo QĐ 2027
17:08 - 15/06/2022

Biểu 88 kèm theo QĐ 2027
Biểu 88 kèm theo QĐ 2027
17:09 - 15/06/2022

Biểu 89 kèm theo QĐ 2027
Biểu 89 kèm theo QĐ 2027
17:10 - 15/06/2022