Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin

.
491/QĐ-UBND
491/QĐ-UBND

Quyết định bổ nhiệm lại cán bộ (bà Phan Thị Hà)

492/QĐ-UBND
492/QĐ-UBND

Quyết định bổ nhiệm lại cán bộ (bà Phan Thị Hiếu)

493/QĐ-UBND
493/QĐ-UBND

Quyết định bổ nhiệm lại cán bộ (bà Phan Thị Hoa Mai)

494/QĐ-UBND
494/QĐ-UBND

Quyết định bổ nhiệm lại cán bộ (bà Phan Thị Hương)

495/QĐ-UBND
495/QĐ-UBND

Quyết định bổ nhiệm lại cán bộ (bà Trần Thị Lan)

496/QĐ-UBND
496/QĐ-UBND

Quyết định bổ nhiệm lại cán bộ (bà Trần Thị Tư)

497/QĐ-UBND
497/QĐ-UBND

Quyết định bổ nhiệm lại cán bộ (bà Trần Thị Thơi)

498/QĐ-UBND
498/QĐ-UBND

Quyết định bổ nhiệm cán bộ (bà Lê Thị Trà Giang)

499/QĐ-UBND
499/QĐ-UBND

Quyết định bổ nhiệm cán bộ (ông Nguyễn Tiến)

500/QĐ-UBND
500/QĐ-UBND

Quyết định bổ nhiệm cán bộ (bà Nguyễn Thị Hường)

501/QĐ-UBND
501/QĐ-UBND

Quyết định bổ nhiệm cán bộ (bà Nguyễn Thị Thanh)

502/QĐ-UBND
502/QĐ-UBND

Quyết định bổ nhiệm cán bộ (bà Trần Thị Ngọc Xuyến)

504/QĐ-UBND
504/QĐ-UBND

Quyết định bổ nhiệm cán bộ (bà Trần Thị Thúy Hà)

505/QĐ-UBND
505/QĐ-UBND

Quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Xuân Lam

506/QĐ-UBND
506/QĐ-UBND

Quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng trường Mầm non Cổ Đạm