Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin

.
338/QĐ-UBND
338/QĐ-UBND

Quyết định về việc tuyển dụng viên chức (Bà Trần Thị Bảo Thoa)

339/QĐ-UBND
339/QĐ-UBND

Quyết định về việc tuyển dụng viên chức (Bà Dương Thị Kim Thoa)

340/QĐ-UBND
340/QĐ-UBND

Quyết định về việc tuyển dụng viên chức (Bà Nguyễn Thị Thu Thảo)

341/QĐ-UBND
341/QĐ-UBND

Quyết định về việc tuyển dụng viên chức (Bà Trần Thị Giang Thanh)

342/QĐ-UBND
342/QĐ-UBND

Quyết định về việc tuyển dụng viên chức (Bà Phan Thị Thùy Linh)

343/QĐ-UBND
343/QĐ-UBND

Quyết định về việc tuyển dụng viên chức (Bà Nguyễn Thị Hoa Lê)

344/QĐ-UBND
344/QĐ-UBND

Quyết định về việc tuyển dụng viên chức (Trần Thị Thanh Huyền SN 1993)

345/QĐ-UBND
345/QĐ-UBND

Quyết định về việc tuyển dụng viên chức (Bà Nguyễn Thị Huyền)

346/QĐ-UBND
346/QĐ-UBND

Quyết định về việc tuyển dụng viên chức (Bà Trịnh Thị Thu Hiền)

347/QĐ-UBND
347/QĐ-UBND

Quyết định về việc tuyển dụng viên chức (Bà Trần Thị Thu Hằng)

348/QĐ-UBND
348/QĐ-UBND

Quyết định về việc tuyển dụng viên chức (Bà Hoàng Thị Hằng)

349/QĐ-UBND
349/QĐ-UBND

Quyết định về việc tuyển dụng viên chức (Bà Hoàng Thị Hải)

350/QĐ-UBND
350/QĐ-UBND

Về việc tuyển dụng viên chức (Bà Trần Thị Thu Hà)

351/QĐ-UBND
351/QĐ-UBND

Quyết định về việc tuyển dụng viên chức (Bà Trần Thị Đào)

352/QĐ-UBND
352/QĐ-UBND

Quyết định về việc tuyển dụng viên chức (Bà Hoàng Thị Duyên)