Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin

.
TB Kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 20/3/2023
KẾ HOẠCH Thực hiện Chƣơng trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022-2025
Lấy ý kiến đối với nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị du lịch Xuân Đan -  Xuân Phổ tỷ lệ 1/500
THÔNG BÁO Kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 06/3/2023
Thông báo về việc công khai QH sử dụng đất thời kỳ 2021-2030
KẾ HOẠCH Triển khai Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030
Quyết định
Quyết định
09:32 - 03/03/2023

Thông báo phiên tiếp công dân ngày 22/02/2023
Chương trình công tác tháng 03 năm 2023
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2023
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2023
20:33 - 02/03/2023

Tăng mức bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động; hướng dẫn quản lý, thu chi tiền công đức, tài trợ cho di tích, hoạt động lễ hội; 7 vị trí công tác định kỳ chuyển đổi lĩnh vực khoa học và công nghệ;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2023

Lấy ý kiến đối với nhiệm vụ quy hoạch chi tiết Cụm di tích Núi Cơm, chùa Phong Phạn, Cây đa Gia Lách và Mố bờ nam Cầu phao Bến Thủy gắn với vùng cảnh quan ven sông Lam, huyện Nghi Xu
QUYẾT ĐỊNH Xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lê Mạnh Đình trong lĩnh vực hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm
Triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
11:13 - 16/02/2023

UBND huyện Nghi Xuân vừa có công văn yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

THÔNG BÁO Về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại của bà Hoàng Thị Xuân
QUYẾT ĐỊNH Xử phạt vi phạm hành chính đối với anh Trần Văn Hiệp trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt