Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin

.
353/QĐ-UBND
353/QĐ-UBND

Quyết định về việc tuyển dụng viên chức (Bà Lê Thị Thùy Dung)

354/QĐ-UBND
354/QĐ-UBND

Quyết định về việc tuyển dụng viên chức (Bà Trần Thị Vị)

355/QĐ-UBND
355/QĐ-UBND

Quyết định về việc tuyển dụng viên chức (Bà Trần Thị Thanh Trà)

356/QĐ-UBND
356/QĐ-UBND

Quyết định về việc tuyển dụng viên chức (Bà Trần Hoàng Kim Thư)

357/QĐ-UBND
357/QĐ-UBND

Quyết định về việc tuyển dụng viên chức (Bà Cao Thị Kim Thoa)

358/QĐ-UBND
358/QĐ-UBND

Quyết định về việc tuyển dụng viên chức (Bà Võ Thị Phương Thảo)

359/QĐ-UBND
359/QĐ-UBND

Quyết định về việc tuyển dụng viên chức (Bà Nguyễn Thị Thảo)

360/QĐ-UBND
360/QĐ-UBND

Quyết định về việc tuyển dụng viên chức (Bà Nguyễn Thị Tuyên)

361/QĐ-UBND
361/QĐ-UBND

Quyết định về việc tuyển dụng viên chức (Bà Nguyễn Thị Tình)

362/QĐ-UBND
362/QĐ-UBND

Quyết định về việc tuyển dụng viên chức (Bà Phan Thị Bích Phương)

363/QĐ-UBND
363/QĐ-UBND

Quyết định về việc tuyển dụng viên chức (Bà Nguyễn Thị Hà Phương)

364/QĐ-UBND
364/QĐ-UBND

Quyết định về việc tuyển dụng viên chức (Bà Nguyễn Thị Phương)

365/QĐ-UBND
365/QĐ-UBND

Quyết định về việc tuyển dụng viên chức (Bà Kha Thị Anh Mỹ)

366/QĐ-UBND
366/QĐ-UBND

Quyết định về việc tuyển dụng viên chức (Bà Võ Thị Liên)

367/QĐ-UBND
367/QĐ-UBND

Quyết định về việc tuyển dụng viên chức (Bà Nguyễn Thị Thúy Lành)