Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin

.
368/QĐ-UBND
368/QĐ-UBND

Quyết định về việc tuyển dụng viên chức (Bà Trần Thị Thanh Huyền SN 1998)

369/QĐ-UBND
369/QĐ-UBND

Quyết định về việc tuyển dụng viên chức (Bà Phan Thị Thu Hiền)

6/QĐ-UBBC
6/QĐ-UBBC

Quyết định thành lập Tổ giúp việc Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026

31/BC-UBND
31/BC-UBND

Báo cáo Giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2020

370/QĐ-UBND
370/QĐ-UBND

Quyết định về việc tuyển dụng viên chức (Bà Lê Thị Hạnh)

371/QĐ-UBND
371/QĐ-UBND

Quyết định Về việc tuyển dụng viên chức (Bà Nguyễn Việt Hà)

372/QĐ-UBND
372/QĐ-UBND

Quyết định Về việc tuyển dụng viên chức (Bà Lê Thị Thu Hà)

373/QĐ-UBND
373/QĐ-UBND

Quyết định Về việc tuyển dụng viên chức (Bà Hoàng Thị Khánh Hà)

374/QĐ-UBND
374/QĐ-UBND

Quyết định Về việc tuyển dụng viên chức (Bà Hoàng Thị Hà)

375/QĐ-UBND
375/QĐ-UBND

Quyết định Về việc tuyển dụng viên chức (Bà Trần Thị Hồng Duyên)

376/QĐ-UBND
376/QĐ-UBND

Quyết định Về việc tuyển dụng viên chức (Bà Trần Thị Ngọc Anh)

377/QĐ-UBND
377/QĐ-UBND

Quyết định Về việc tuyển dụng viên chức (Bà Trần Thị Ái)

379/QĐ-UBND
379/QĐ-UBND

Quyết định Về việc tuyển dụng viên chức (Bà Trần Thị Nga)

380/QĐ-UBND
380/QĐ-UBND

Quyết định Về việc tuyển dụng viên chức (Bà Lương Phương Trang)

381/QĐ-UBND
381/QĐ-UBND

Quyết định về việc tuyển dụng viên chức (Bà Trương Thị Tươi)