Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin

.
382/QĐ-UBND
382/QĐ-UBND

Quyết định về việc tuyển dụng viên chức (Ông Nguyễn Tất Tâm)

383/QĐ-UBND
383/QĐ-UBND

Quyết định Về việc tuyển dụng viên chức (Bà Nguyễn Thị Hoa Quỳnh)

384/QĐ-UBND
384/QĐ-UBND

Quyết định Về việc tuyển dụng viên chức (Bà Hoàng Thị Hoa)

385/QĐ-UBND
385/QĐ-UBND

Quyết định Về việc tuyển dụng viên chức (Bà Đinh Thị Duyên)

386/QĐ-UBND
386/QĐ-UBND

Quyết định Về việc tuyển dụng viên chức (Bà Nguyễn Thị Anh)

387/QĐ-UBND
387/QĐ-UBND

Quyết định Về việc điều động viên chức (Võ Thị Huyền Thu)

388/QĐ-UBND
388/QĐ-UBND

Quyết định Về việc điều động viên chức (Hoàng Thị Như Uyên)

389/QĐ-UBND
389/QĐ-UBND

Quyết định Về việc điều động viên chức (Bà nguyễn Thị Thanh Tâm)

390/QĐ-UBND
390/QĐ-UBND

Quyết định Về việc điều động viên chức (Bà Hoàng Thị Ngân)

391/QĐ-UBND
391/QĐ-UBND

Quyết định Về việc cho viên chức thôi việc (Bà Lê Thị Vang)

212/UBND-TNMT
212/UBND-TNMT

Công văn về việc đề nghị thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cho Công ty cổ phần xây dựng Dũng Hảo thuê đất

180/TB-CTUBND
180/TB-CTUBND

Thông báo về nội dung tố cáo

181/TB-CTUBND
181/TB-CTUBND

Thông báo về việc thụ lý nội dung tố cáo

296/QĐ-CTUBND
296/QĐ-CTUBND

Quyết định thụ lý nội dung tố cáo

Từ tháng 3/2021, chính thức bỏ chứng chỉ tin học, ngoại ngữ cho giáo viên
Từ tháng 3/2021, chính thức bỏ chứng chỉ tin học, ngoại ngữ cho giáo viên

Các yêu cầu về ngoại ngữ không còn quy định “cứng” là phải đảm bảo bậc 1 hay bậc 2, bậc 3 như trước đây mà chuyển thành “có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số trong một số nhiệm vụ cụ thể được giao”.