LỊCH LÀM VIỆC UBND HUYỆN NGHI XUÂN

LỊCH LÀM VIỆC

Lịch làm việc

Từ ngày 27/05/2024 đến ngày 02/06/2024

Thời gian Buổi Nội dung Chủ trì Địa điểm CQCB
Nội dung
Tham dự Lãnh đạo VP
CV theo dõi
Link dành cho IOS và Android:https://nghixuan.hatinh.gov.vn/api/Content/Calendar/ics Copy link