Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Công văn

.
605/UBND-TNMT
605/UBND-TNMT

Công văn về việc rà soát Danh mục các công trình, dự án thực hiện trong kỳ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030

606/UBND-KTHT
606/UBND-KTHT

Công văn về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn lĩnh vực công thương

607/UBND-TCKH
607/UBND-TCKH

Công văn về việc thẩm định kết quả nghiệm thu chính sách hỗ trợ Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2020 theo Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh

608/UBND-TCKH
608/UBND-TCKH

Công văn về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn chi tiết lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP, dự án đầu tư có sử dụng đất

609/UBND-VHTT
609/UBND-VHTT

Công văn về việc cung cấp danh mục sự kiện cấp quốc gia, quốc tế

612/UBND-TP
612/UBND-TP

Công văn về báo cáo kết quả thực hiện liên quan đến bộ đơn giá bồi thường tại Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND và Quyết định số 04/2021/QĐ-UBND

613/UBND-VHTT
613/UBND-VHTT

Công văn về việc tổ chức Hội thi tìm hiểu kiến thức về giáo dục gia đình

600/UBND-VPĐP
600/UBND-VPĐP

Công văn về việc góp ý báo cáo huyện Cẩm Xuyên đạt chuẩn nông thôn mới

601/UBND-TCKH
601/UBND-TCKH

Công văn về việc góp ý Dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số 123/2020/NĐ-CP

602/UBND-NV
602/UBND-NV

Công văn về việc cử thành viên tham gia Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 và Ban chỉ đạo thi Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021 - 2022

582/UBBND-TCKH
582/UBBND-TCKH

Công văn về việc báo cáo thực hiện Nghị quyết số 147/2019/NQ-HĐND tỉnh

583/UBND-TCKH
583/UBND-TCKH

Công văn về việc đăng ký tạm ứng xi măng làm đường GTNT, rãnh thoát nước trên các tuyến đường giao thông năm 2021

584/UBND-VP
584/UBND-VP

Công văn về việc cho ý kiến đối với người nước ngoài vào hoạt động trên địa bàn huyện

586/UBND-KTHT
586/UBND-KTHT

Công văn về việc thực hiện công tác quy hoạch trong xây dựng nông thôn mới trong năm 2021

587/UBND-KTHT
587/UBND-KTHT

Công văn về việc đề xuất nội dung để làm việc với Bộ Xây dựng về Đề án thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới