Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Công văn

.
1686/UBND-VP
1686/UBND-VP

Công văn về việc báo cáo hoạt động đối ngoại năm 2019 và kế hoạch năm 2020

1693/UBND-TCKH
1693/UBND-TCKH

Công văn về việc đôn đốc thực hiện nghiệm thu chính sách nông nghiệp, nông thôn 6 tháng cuối năm theo nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh năm 2020

1678/UBND-TT
1678/UBND-TT

Công văn về việc đôn đốc giải quyết các vụ việc KNTC, KNPA tồn động, kéo dài

1679/UBND-TCKH
1679/UBND-TCKH

Công văn về việc góp ý dự thảo Nghị quyết quy định tỷ lệ phân bổ và một số nội dung chi, mức chi bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnhc

1684/UBND-NV
1684/UBND-NV

Công văn về việc tổ chức họp kiểm điểm đối với cán bộ, công chức xã Xuân Hội

1685/UBND-NV
1685/UBND-NV

Công văn về việc điều chỉnh thời gian tiếp nhận hồ sơ giải quyết chính sách

1676/UBND-LĐTBXH
1676/UBND-LĐTBXH

Công văn về việc đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền và kiểm tra, xử lý các đơn vị, cá nhân có hành vi vi phạm trong hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, cung ứng XKLĐ trên địa bàn

1674/UBND-VPĐP
1674/UBND-VPĐP

Công văn về việc giao hoàn thiên báo cáo huyện đạt chuẩn NTM kiểu mẫu

1661/UBND-VP
1661/UBND-VP

Công văn về việc đề nghị hỗ trợ triển khai bệnh viện vệ tinh

1661/UBND-VP
1661/UBND-VP

Công văn về việc đề nghị hỗ trợ triển khai bệnh viện vệ tinh

1662/UBND-TCKH
1662/UBND-TCKH

Công văn về việc rà soát, báo cáo kết quả hỗ trợ chính sách năm 2019 và xây dựng kế hoạch hỗ trợ chính sách năm 2020 theo Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh năm 2020

1661/UBND-VP
1661/UBND-VP

Công văn về việc đề nghị hỗ trợ triển khai bệnh viện vệ tinh

1666/UBND-LĐTBXH
1666/UBND-LĐTBXH

Công văn về việc góp ý danh mục và quy trình nội bộ TTHC liên thông

1667/UBND-TCKH
1667/UBND-TCKH

Công văn về việc đôn đốc báo cáo kết quả thực hiện điều tra chi phí sản xuất và giá thành thóc vụ Hè Thu năm 2019 (lần 2)

1668/UBND-TCKH
1668/UBND-TCKH

Công văn về việc gia hạn báo cáo kết quả thực hiện điều tra chi phí sản xuất và giá thành thóc vụ Hè Thu năm 2019