Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Công văn

.
999/UBND-TP
999/UBND-TP

Công văn về việc góp ý dự thảo Quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng

1000/UBND-TT
1000/UBND-TT

Công văn về việc báo cáo đánh giá công tác PCTN năm 2019

1001/UBND-TNMT
1001/UBND-TNMT

Công văn về việc báo cáo việc giao đất ở trái thẩm quyền còn tồn đọng và việc UBND các xã, thôn xóm cho thuê đât

1003/UBND-VP
1003/UBND-VP

Công văn về việc trả lời kiến nghị của Viện Kiểm sát nhân dân huyện

1006/UBND-GDĐT
1006/UBND-GDĐT

Công văn về việc góp ý Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 628/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ

1007/UBND-VP
1007/UBND-VP

Công văn về việc chuẩn bị các nội dung phục vụ Kỳ họp thứ 16 (Kỳ họp thường lệ giữa năm 2020), HĐND huyện khóa XX

1008/UBND-KT&HT
1008/UBND-KT&HT

Công văn về việc góp ý Dự thảo Đề án “Hỗ trợ xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn cho sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ tỉnh Hà Tĩnh đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế”

1009/UBND-TCKH
1009/UBND-TCKH

Công văn về việc tham mưu xử lý kiến nghị cho thuê đất của Công ty Cổ phần Dược và Vật tư thú y

1010/UBND-CA
1010/UBND-CA

Công văn về việc tăng cường công tác PCCC trong mùa nắng nóng

991/UBND-KT&HT
991/UBND-KT&HT

Công văn về việc quy hoạch, bố trí quỹ đất an ninh để xây dựng trụ sở Công an xã, thị trấn

992/UBND-NV
992/UBND-NV

Công văn về việc để viên chức nghỉ việc theo quy định của Luật BHXH

994/UBND-VHTT
994/UBND-VHTT

Công văn về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền Chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

996/UBND-QLDA
996/UBND-QLDA

Công văn về việc đảm bảo an toàn lưới điện đường dây trung thế 35kV thuộc tuyến ĐZ 371E18.11 trên tuyến đường Gia Lách đi Khu di tích Đại thi hào Nguyễn Du, huyện Nghi Xuân

995/UBND-NN
995/UBND-NN

Công văn về việc đề xuất sửa chữa, khắc phục các công trình xử lý cấp bách trước mùa mưa lũ năm 2020

998/UBND-TCKH
998/UBND-TCKH

Công văn về việc rà soát, tham mưu, đề xuất bãi bỏ các quy hoạch sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ