Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Công văn

.
126/UBND-TCKH
126/UBND-TCKH

Công văn về việc bổ sung hồ sơ mua sắm xe bồn phun nước rửa đường, tưới cây phục vụ công tác quản lý, duy trì, bảo dưỡng các công trình công cộng trên địa bàn huyện.

127/UBND-TCKH
127/UBND-TCKH

Công văn về việc cho ý kiến về điều chỉnh tiến độ dự án Xây dựng khu dân cư nông thôn mới Long Bỏng, thôn Bắc Sơn, xã Cương Gián của Công ty TNHH DVTM Techco

131/UBND-NN
131/UBND-NN

Công văn về việc tăng cường quản lý giống, VTNN phục vụ sản xuất vụ Xuân 2021

121/UBND-TNMT
121/UBND-TNMT

Công văn về việc xây dựng Kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2021

122/UBND-KTHT
122/UBND-KTHT

Công văn về việc tăng cường kiểm tra xử lý tình trạng vi phạm lấn chiếm lòng, lề đường để họp chợ, đặt biển quảng cáo và thả rông trâu bò trên các tuyến đường gây mất an toàn giao thông

123/UBND-LĐTBXH
123/UBND-LĐTBXH

Công văn về việc phối hợp tổ chức Ngày hội việc làm năm 2021

124/UBND-NV
124/UBND-NV

Công văn về việc xác nhận đơn vị hành chính cấp xã vùng miền núi

125/UBND-TNMT
125/UBND-TNMT

Công văn về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị vướng mắc tại hội nghị phổ biến về Nghị định số 148/2020

113/UBND-KTHT
113/UBND-KTHT

Công văn về việc hưởng ứng ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 15/3 năm 2021

115/UBND-TNMT
115/UBND-TNMT

Công văn về việc xây dựng Thông tư quy định chi tiết Luật Đất đai và Nghị định quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

117/UBND-TCKH
117/UBND-TCKH

Công văn về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

118/UBND-VP
118/UBND-VP

Công văn về việc công dân Việt Nam ở Lào, Thái Lan về nước trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu

119/UBND-TCKH
119/UBND-TCKH

Công văn về việc góp ý dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh (lần 2)

100/UBND-KTHT
100/UBND-KTHT

Công văn về việc góp ý dự thảo Định mức dịch vụ công ích đặc thù

103/UBND-TT
103/UBND-TT

Công văn về việc phối hợp với Hội nông dân trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo