Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Công văn

.
1943/UBND-KT&HT
1943/UBND-KT&HT

Công văn về việc đề xuất danh sách các trường hợp gia đình nạn nhân gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do tai nạn giao thông

1944/UBND-TNMT
1944/UBND-TNMT

Công văn về việc bố trí thời gian làm việc về lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện

1939/UBND-TNMT
1939/UBND-TNMT

Công văn về việc hướng dẫn xử lý môi trường sau mưa lũ

1941/UBND-TCKH
1941/UBND-TCKH

Công văn về việc thẩm định đề xuất giãn tiến độ thực hiện dự án Cửa hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm và thương mại dịch vụ tại xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh của Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Thương mại SHTC

1942/UBND-KT&HT
1942/UBND-KT&HT

Công văn về việc xin ý kiến Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất Dự án Cơ sở kinh doanh dịch vụ tổng hợp và kinh doanh xăng dầu xã Xuân Hải, huyện Nghi Xuân

1930/UBND-NN
1930/UBND-NN

Công văn về việc góp ý Dự thảo Quyết định phê duyệt chiến lược phát triển Lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

1931/UBND-KT&HT
1931/UBND-KT&HT

Công văn về việc góp ý Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng

1932/UBND-KT&HT
1932/UBND-KT&HT

Công văn về việc góp ý phương án cắm mốc giới hạn xác định hành lang an toàn đường bộ dự án ĐTXD cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam, tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh

1933/UBND-KT&HT
1933/UBND-KT&HT

Công văn về việc đề nghị gia hạn thời gian đăng ký kế hoạch làm đường giao thông, rãnh thoát nước, phục hồi, nâng cấp mặt đường bê tông xi măng năm 2021

1934/UBND-KT&HT
1934/UBND-KT&HT

Công văn về việc lập quy hoạch chi tiết xen dắm đất ở dân cư tại xã Xuân Giang

1935/UBND-NV
1935/UBND-NV

Công văn về việc chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 59 của Chính phủ

1936/UBND-TCKH
1936/UBND-TCKH

Công văn về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định về khung giá, nguyên tắc, phương pháp xác định giá nước sạch và báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh nước sạch trên địa bàn tỉnh

1925/UBND-TP
1925/UBND-TP

Công văn về việc góp ý vào dự thảo Chỉ thị của Ban thường vụ Tỉnh ủy

1926/UBND-TP
1926/UBND-TP

Công văn về việc góp ý vào dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Kết luận số 83-KL/TW của Bộ Chính trị

1940/UBND-TNMT
1940/UBND-TNMT

Công văn về việc đề nghị hỗ trợ kinh phí khắc phục ô nhiễm môi trường do mưa lũ trên địa bàn