Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Công văn

.
96/UBND-NV
96/UBND-NV

Công văn về việc xây dựng chùa Báo Ân, xã Xuân Hồng

99/UBND-TNMT
99/UBND-TNMT

Công văn về việc góp ý Dự thảo quy định hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 79/2017/NQ-HĐND và Nghị quyết số 190/2019/NQ-HĐND

100/UBND-TNMT
100/UBND-TNMT

Công văn về việc đề xuất danh mục các dự án trong lĩnh vực xã hội hóa về môi trường

101/UBND-VHTT
101/UBND-VHTT

Công văn về việc chỉ đạo công tác quản lý Di tích và tổ chức lễ hội 2020

105/UBND-NV
105/UBND-NV

Công văn về việc đăng ký thi đua năm 2020

107/UBND-LĐTBXH
107/UBND-LĐTBXH

Công văn về việc thôi hưởng trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng bảo trợ xã hội

84/UBND-TNMT
84/UBND-TNMT

Công văn về việc thực hiện công nhận đất ở cho hộ gia đình, cá nhân có nguồn gốc sử dụng trước ngày 18/12/1980

94/UBND-TCKH
94/UBND-TCKH

Công văn về việc hoàn thiện công tác quyết toán ngân sách năm 2018

95/UBND-TCKH
95/UBND-TCKH

Công văn về việc thẩm định dự án Nhà máy sản xuất Formaldhyde và keo dán tại CCN Xuân Lĩnh cảu CÔng ty TNHH MTV Keo công nghiệp Thanh Thành Đạt

90/UBND-KT&HT
90/UBND-KT&HT

Công văn về việc tăng cường kiểm tra xử lý tình trạng vi phạm họp chợ, thả rông trâu bò trên các tuyến đường

91/UBND-KT&HT
91/UBND-KT&HT

Công văn về việc tuyên truyền trước, trong và sau tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020

74/UBND-LĐTBXH
74/UBND-LĐTBXH

Công văn về việc góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 177/2019/NQ-HĐND tỉnh

75/UBND-KT&HT
75/UBND-KT&HT

Công văn về việc thống nhất giải pháp thiết kế xây dựng đường vận chuyển xăng dầu tại Kho trung chuyển và cấp phát xăng dầu tại xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân

76/UBND-KT&HT
76/UBND-KT&HT

Công văn về việc tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, xử lý vi phạm cơi nới thùng xe để chở hàng quá tải trọng cho phép

77/UBND-GDĐT
77/UBND-GDĐT

Công văn đề nghị phê duyệt Đề án “Sắp xếp hệ thống trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở huyện Nghi Xuân đến năm 2025 và những năm tiếp theo”