Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Công văn

.
2175/UBND-TCKH
2175/UBND-TCKH
09:03 - 05/11/2021

Về việc tham gia ý kiến đối với phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tại Hà Tĩnh

2176/UBND-NN
2176/UBND-NN
09:04 - 05/11/2021

Về việc lập dự toán kinh phí chi trả thù lao cho lực lượng quản lý đê nhân dân năm 2022 trên địa bàn

2177/UBND-NV
2177/UBND-NV
09:04 - 05/11/2021

Về việc góp ý Dự thảo các Văn bản bổ nhiệm và quy hoạch viên chức quản lý giáo dục

2178/UBND-NV
2178/UBND-NV
09:07 - 05/11/2021

Về việc góp ý dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND

2181/UBND-TCKH
2181/UBND-TCKH
09:08 - 05/11/2021

Về việc đăng ký tham dự trực tuyến Diễn đàn cấp cao về Công nghiệp 4.0

2182/UBND-TCKH
2182/UBND-TCKH
09:10 - 05/11/2021

Công văn về việc góp ý Dự thảo Báo cáo tình hình KTXH năm 2021, kế hoạch năm 2022

2183/UBND-TCKH
2183/UBND-TCKH
09:14 - 05/11/2021

Về việc thông báo mời tham dự tập huấn “An toàn lao động và cách phòng tránh bệnh nghề nghiệp trong thu gom xử lý rác thải”

2186/UBND-KTHT
2186/UBND-KTHT
09:17 - 05/11/2021

Về việc góp ý Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất bãi chế biến đá xây dựng của Công ty CP Hải Giang San tại núi Nấy, xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân

2166/UBND-NV
2166/UBND-NV
07:57 - 04/11/2021

Về việc báo cáo thực trạng đào tạo, bồi dưỡng quản lý nhà nước về nông nghiệp đối với công chức Địa chính-NN-XD&MT

2171/UBND-NN
2171/UBND-NN
07:59 - 04/11/2021

Về việc tập trung trồng cây xanh, cây bóng mát năm 2021

2165/UBND-TP
2165/UBND-TP
22:50 - 04/11/2021

Về việc báo cáo kết quả rà soát các trường hợp trẻ em là con lai

2167/UBND-KTHT
2167/UBND-KTHT
22:51 - 04/11/2021

Về việc tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện trong Quý IV năm 2021

2168/UBND-KTHT
2168/UBND-KTHT
22:52 - 04/11/2021

Về việc thực hiện các chương trình kích cầu tiêu dùng nội địa, hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn trong bối cảnh dịch COVID-19

2172/UBND-LĐTBXH
2172/UBND-LĐTBXH
22:53 - 04/11/2021

Về việc góp ý Dự thảo Quy trình phối hợp hỗ trợ, can thiệp, xử lý đối với trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại

2173/UBND-TCKH
2173/UBND-TCKH
22:53 - 04/11/2021

Về việc cung cấp danh sách các địa bàn chịu tác động của dịch Covid-19 trong năm 2021