Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Công văn

.
2152/UBND-VP
2152/UBND-VP
22:58 - 03/11/2021

Về việc thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Đền Chợ Củi

2153/UBND-TCKH
2153/UBND-TCKH
22:59 - 03/11/2021

Về việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19

2154/UBND-NN
2154/UBND-NN
23:00 - 03/11/2021

Về việc xử lý đối với tàu cá thông báo mất kết nối hành trình

2155/UBND-NV
2155/UBND-NV
23:01 - 03/11/2021

Về việc thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức

2156/UBND-KTHT
2156/UBND-KTHT
23:01 - 03/11/2021

Về việc góp ý Dự thảo điều chỉnh Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 (lần 2)

2158/UBND-TCKH
2158/UBND-TCKH
23:03 - 03/11/2021

Về việc góp ý dự thảo Tờ trình, Nghị quyết quy định phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu và nhiệm vụ chi các cấp ngân sách địa phương giai đoạn 2022-2025

2160/UBND-TCKH
2160/UBND-TCKH
22:46 - 03/11/2021

Về việc tiếp nhận tài sản của cơ sở khám, chữa bệnh Cục Y tế Giao thông vận tải thuộc Bộ Giao thông vận tải tại huyện Nghi Xuân

2161/UBND-TCKH
2161/UBND-TCKH
22:47 - 03/11/2021

Về việc thông báo kế hoạch kiểm toán ngân sách năm 2022 của Kiểm toán Nhà nước Khu vực II

2163/UBND-TCKH
2163/UBND-TCKH
22:48 - 03/11/2021

Về việc góp ý dự thảo đề xuất dự án Nâng cấp, mở rộng Cảng cá Xuân Hội

2134/UBND-TNMT
2134/UBND-TNMT
22:46 - 02/11/2021

Về việc góp ý dự thảo quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

2137/UBND-NV
2137/UBND-NV
22:52 - 02/11/2021

Về việc rà soát công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

2142/UBND-QLDA
2142/UBND-QLDA
22:55 - 02/11/2021

Về việc điều chỉnh các gói thầu thuộc công trình Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Đồng Trày, xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân

2143/UBND-MB
2143/UBND-MB
22:57 - 02/11/2021

Về việc cho phép lập Phương án BT- GPMB di dời hoàn trả hệ thống cấp nước sạch nằm trong hành lang các tuyến đường nội thị Xuân An.

2147/UBND-LĐTBXH
2147/UBND-LĐTBXH
22:57 - 02/11/2021

Về việc đề nghị phê duyệt đối tượng người lao động bị ngừng việc gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP (đợt 6)

2144/UBND-LĐTBXH
2144/UBND-LĐTBXH
22:43 - 02/11/2021

Về việc tăng cường triển khai công tác An toàn, vệ sinh lao động thích ứng với dịch Covid-19