Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Công văn

.
2145/UBND-YT
2145/UBND-YT
22:45 - 02/11/2021

Về việc thực hiện công điện BYT- tăng cường công tác giám sát và kiểm soát hiệu quả dịch COVID -19 vùng-dịch-về địa phương

2133/UBND-KTHT
2133/UBND-KTHT
15:59 - 01/11/2021

Về việc báo cáo việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã liên quan đến đơn vị hành chính đô thị

2135/UBND-GDĐT
2135/UBND-GDĐT
16:00 - 01/11/2021

Về việc góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định chính sách đối với ngành giáo dục giai đoạn 2021-2025

2136/UBND-KTHT
2136/UBND-KTHT
22:47 - 01/11/2021

Về việc điều chỉnh Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất Dự án Quản lý, bảo vệ và sử dụng rừng phòng hộ ven biển Xuân Thành

2139/UBND-TCKH
2139/UBND-TCKH
22:54 - 01/11/2021

Về việc báo cáo phục vụ Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021"

2140/UBND-YT
2140/UBND-YT
22:41 - 01/11/2021

Về việc góp ý dự thảo dự Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2021-2022

2141/UBND-NV
2141/UBND-NV
22:43 - 01/11/2021

Về việc chấn chỉnh, khắc phục một số tồn tại, hạn chế qua kết quả kiểm tra CCHC năm 2021

2127/UBND-KTHT
2127/UBND-KTHT
23:51 - 29/10/2021

Về việc bổ sung, hoàn thiện hồ sơ dự án Khu đô thị sinh thái Park City Xuân An tại thị trấn Xuân An

2128/UBND-TTUD
2128/UBND-TTUD
23:53 - 29/10/2021

Về việc ủy quyền tiếp nhận hóa chất

2129/UBND-YT
2129/UBND-YT
23:54 - 29/10/2021

Về việc góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 128NQ-CP ngày 11102021 của Chính phủ

2125/UBND-VP
2125/UBND-VP
22:20 - 28/10/2021

Về việc thực hiện Quy chế hoạt động của cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

2116/UBND-TCKH
2116/UBND-TCKH
09:14 - 28/10/2021

Về việc báo cáo bổ sung việc cập nhật hướng tuyến thoát nước Khu công nghiệp Gia Lách vào Đồ án quy hoạch phân khu thị trấn Xuân An

2118/UBND-QS
2118/UBND-QS
09:15 - 28/10/2021

Về việc góp ý vào dự thảo Kế hoạch xây dựng trụ sở làm việc của Ban CHQS xã, thị trấn giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo

2120/UBND-NV
2120/UBND-NV
09:16 - 28/10/2021

Về việc góp ý Dự thảo Nghị quyết quy định chế độ bồi dưỡng, hỗ trợ đối với công chức, viên chức làm nhiệm vụ tiếp công dân, công nghệ thông tin; công chức, lao động làm việc tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh

2123/UBND-NN
2123/UBND-NN
09:18 - 28/10/2021

Về việc góp ý hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia phát triển nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2021-2030.