Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Công văn

.
2124/UBND-TNMT
2124/UBND-TNMT
09:47 - 28/10/2021

Về việc đề nghị cho Công ty TNHH sản xuất bột cá Xuân Hội thuê đất thực hiện dự án nhà máy sản xuất bột cá và dịch vụ hậu cần nghề cá

2110/UBND-TTYT
2110/UBND-TTYT
23:43 - 27/10/2021

Về việc rà soát, quản lý, lập danh sách người từ vùng có dịch về địa bàn để phòng chống dịch Covid-19

2101/UBND-TCKH
2101/UBND-TCKH
22:33 - 27/10/2021

Về việc đăng ký nhu cầu mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung đợt 4, 5 năm 2021

2105/UBND-VPĐP
2105/UBND-VPĐP
22:34 - 27/10/2021

Về việc báo cáo kết quả đỡ đầu, tài trợ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2012-2021

2106/UBND-KTHT
2106/UBND-KTHT
22:54 - 27/10/2021

Về việc báo cáo kết quả thực hiện công tác bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn xã Xuân Hồng sang ngành điện quản lý

2107/UBND-TCKH
2107/UBND-TCKH
22:57 - 27/10/2021

Về việc góp ý Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2022 của tỉnh Hà Tĩnh

2108/UBND-TCKH
2108/UBND-TCKH
22:58 - 27/10/2021

Về việc góp ý dự thảo Thông tư quản lý sử dụng các khoản thu, chi trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư

2109/UBND-TCKH
2109/UBND-TCKH
09:03 - 27/10/2021

Về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP, dự án đầu tư có sử dụng đất (lần 3)

2111/UBND-KTHT
2111/UBND-KTHT
09:09 - 27/10/2021

Về việc báo cáo những nội dung cần điều chỉnh và đề xuất sửa đổi, bổ sung đơn giá bồi thường, GPMB năm 2021

2112/UBND-NV
2112/UBND-NV
09:10 - 27/10/2021

Về việc xây dựng Chương trình tổng thể về CCHC huyện Nghi Xuân giai đoạn 2021- 2030

2113/UBND-TCKH
2113/UBND-TCKH
09:11 - 27/10/2021

Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Chợ và khu dịch vụ thương mại tại xã Cương Gián

2114/UBND-TCKH
2114/UBND-TCKH
09:12 - 27/10/2021

Về việc xây dựng và đăng ký các nội dung công việc đưa vào Chương trình khung năm 2022

2115/UBND-TCKH
2115/UBND-TCKH
09:13 - 27/10/2021

Về việc báo cáo tình hình thực hiện kinh tế xã hội 10 tháng và các Nội dung kết luận số 13-KL/TU ngày 27/4/2021 của BTV Tỉnh ủy

2095/UBND-TCKH
2095/UBND-TCKH
10:09 - 26/10/2021

Về việc báo cáo đánh giá tình hình KTXH năm 2021; kế hoạch phát triển KTXH năm 2022

2093/UBND-LĐTBXH
2093/UBND-LĐTBXH
22:34 - 26/10/2021

Về việc đề nghị phê duyệt đối tượng người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP (đợt 2