Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Công văn

.
2096/UBND-NV
2096/UBND-NV
22:43 - 26/10/2021

Về việc góp ý dự thảo Nghị quyết quy định chính sách khuyến khích phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025

2097/UBND-VP
2097/UBND-VP
22:44 - 26/10/2021

Về việc tham gia ý kiến về tổ chức Ban Tiếp công dân trong dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi)

2104/UBND-TCKH
2104/UBND-TCKH
22:49 - 26/10/2021

Về việc thống kê, báo cáo số liệu Tổ giám sát và tuyên truyền Phòng, chống Covid -19 Tại cộng đồng

2078/UBND-VP
2078/UBND-VP
09:46 - 25/10/2021

Về việc hướng dẫn bà Phan Thị Nhuận, thôn Quang Mỹ, xã Xuân Mỹ

2080/UBND-TCKH
2080/UBND-TCKH
09:39 - 25/10/2021

Về việc góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 72/2017/TT-BTC và Thông tư số 06/2019/TT-BTC của Bộ Tài Chính

2081/UBND-TCKH
2081/UBND-TCKH
09:40 - 25/10/2021

Về việc góp ý dự thảo văn bản tham mưu chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

2082/UBND-TCKH
2082/UBND-TCKH
09:41 - 25/10/2021

Về việc đề xuất phương án, giải pháp giải quyết phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp, người lao động

2083/UBND-TCKH
2083/UBND-TCKH
09:42 - 25/10/2021

Về việc đăng ký danh sách đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành Thẩm định giá (lần 2)

2084/UBND-YT
2084/UBND-YT
09:43 - 25/10/2021

Về việc góp ý dự thảo báo cáo, dự thảo Kết luận của Tỉnh ủy về Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQTU, ngày 03112011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

2085/UBND-KTHT
2085/UBND-KTHT
09:43 - 25/10/2021

Về việc báo cáo kết quả thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2021

2086/UBND-KTHT
2086/UBND-KTHT
09:45 - 25/10/2021

Về việc đăng ký tham gia “Tập huấn, hội thảo phổ biến các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia lĩnh vực Xây dựng”

2087/UBND-TNMT
2087/UBND-TNMT
09:50 - 25/10/2021

Về việc đề án tách tái định cư GPMB ra khỏi dự án đầu tư

2088/UBND-TNMT
2088/UBND-TNMT
09:52 - 25/10/2021

Về việc góp ý đề án quản lý đất nông lâm trường

2089/UBND-TNMT
2089/UBND-TNMT
09:53 - 25/10/2021

Về việc góp ý chỉ thị tăng cường quản lý đất đai khoáng sản

2090/UBND-KTHT
2090/UBND-KTHT
09:54 - 25/10/2021

Về việc thực hiện qui định tạm thời biện pháp kiểm soát dịch thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 đối với chợ, TTTM, siêu thị, cửa hàng tiện ích