Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Công văn

.
2331/UBND-VP
2331/UBND-VP
08:01 - 24/11/2021

Về việc chuẩn bị nội dung báo cáo Ban Thường vụ Huyện uỷ việc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

2334/UBND-VP
2334/UBND-VP
08:05 - 24/11/2021

Về việc tham mưu nội dung làm việc với Tạp chí Doanh nghiệp và thương mại

2336/UBND-KTHT
2336/UBND-KTHT
08:07 - 24/11/2021

Về việc tiếp tục thực hiện giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ, chỉnh trang đô thị

2337/UBND-NN
2337/UBND-NN
22:05 - 24/11/2021

Về việc chấn chỉnh công tác phòng chống dịch bệnh thủy sản

2338/UBND-VP
2338/UBND-VP
22:06 - 24/11/2021

Về việc triển khai Nghị địnhsố 93/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 của Chính phủ

2328/UBND-TCKH
2328/UBND-TCKH
22:08 - 24/11/2021

Về việc báo cáo kết quả triển khai Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với dịch vụ công.

2339/UBND-VP
2339/UBND-VP
22:10 - 24/11/2021

Về việc tuyên truyền Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về “Công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới”

2340/UBND-VP
2340/UBND-VP
22:11 - 24/11/2021

Về việc báo cáo nội dung phục vụ Hội nghị đối thoại năm 2021

2341/UBND-TCKH
2341/UBND-TCKH
22:12 - 24/11/2021

Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nuôi tôm trên cát công nghệ cao tại xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân

2343/UBND-NV
2343/UBND-NV
22:13 - 24/11/2021

Về việc thực hiện Thông báo kết luận của Đoàn Thanh tra, kiểm tra công vụ

2320/UBND-TCKH
2320/UBND-TCKH
17:49 - 23/11/2021

Về việc tổng hợp số liệu và kinh phí hỗ trợ Tổ giám sát và tuyên truyền Phòng, chống Covid -19

2321/UBND-TCKH
2321/UBND-TCKH
17:51 - 23/11/2021

Về việc góp ý dự thảo Nghị quyết Quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế, chưa bao gồm chi phí sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

2325/UBND-TCKH
2325/UBND-TCKH
17:52 - 23/11/2021

Về việc thẩm định dự án Cửa hàng kinh doanh xăng dầu và thương mại tổng hợp TK tại xã Xuân Thành của Công ty TNHH Xăng dầu TK (lần 2)

2305/UBND-TNMT
2305/UBND-TNMT
19:30 - 22/11/2021

Về việc báo cáo tiến độ thực hiện công tác điều tra, rà soát phê duyệt quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích

2306/UBND-NV
2306/UBND-NV
19:32 - 22/11/2021

Về việc góp ý dự thảo Tờ trình và dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở