Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Công văn

.
2196/UBND-TNMT
2196/UBND-TNMT
09:22 - 09/11/2021

Công văn về việc góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Điều 5 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ

2210/UBND-LĐTBXH
2210/UBND-LĐTBXH
14:42 - 09/11/2021

Về việc thẩm định kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 xã Xuân Thành

2211/UBND-LĐTBXH
2211/UBND-LĐTBXH
14:43 - 09/11/2021

Về việc thẩm định kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 xã Cổ Đạm

2212/UBND-LĐTBXH
2212/UBND-LĐTBXH
14:44 - 09/11/2021

Về việc thẩm định kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 xã Xuân Liên

2213/UBND-LĐTBXH
2213/UBND-LĐTBXH
14:49 - 09/11/2021

Về việc thẩm định kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 xã Cương Gián

2214/UBND-TT
2214/UBND-TT
14:58 - 09/11/2021

Về việc yêu cầu báo cáo phục vụ Đoàn giám sát chuyên đề “Thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/07/2016 đến ngày 01/07/2021”

2215/UBND-TT
2215/UBND-TT
15:00 - 09/11/2021

Về việc triển khai thực hiện kiến nghị tại Thông báo Kết luận số 20/TB-MTTQ-BTT ngày 18/10/2021 của BTT Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh

2216/UBND-NV
2216/UBND-NV
15:01 - 09/11/2021

Về việc thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức

2218/UBND-TCKH
2218/UBND-TCKH
15:31 - 09/11/2021

Về việc góp ý dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định giá trị “tiền sử dụng đất, tiền thuê đất dự kiến

2219/UBND-LĐTBXH
2219/UBND-LĐTBXH
15:32 - 09/11/2021

Về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 342/KH-UBND ngày 21/9/2021 của UBND tỉnh

2220/UBND-LĐTBXH
2220/UBND-LĐTBXH
15:34 - 09/11/2021

Vê việc góp ý Dự thảo Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021- 2030 tầm nhìn đến năm 2045

2188/UBND-NV
2188/UBND-NV
19:31 - 08/11/2021

Về viêc đồng ý chủ trương khảo sát, quy hoạch và cấp đất đối với chùa Hộ Quốc xã Cổ Đạm

2189/UBND-TK
2189/UBND-TK
20:41 - 08/11/2021

Về việc triển khai điều tra thu thập thông tin lập bảng cân đối liên ngành và tính hệ số chi phí trung gian 2021

2191/UBND-TCKH
2191/UBND-TCKH
20:43 - 08/11/2021

Về việc thực hiện các nội dung liên quan đến đầu tư dự án Khu đô thị - du lịch - dịch vụ Xuân Yên.

2192/UBND-NN
2192/UBND-NN
09:21 - 08/11/2021

Về việc góp ý dự thảo chính sách nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2021-2025