Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Kế hoạch

.
59/KH-UBND
59/KH-UBND

Kế hoạch Triển khai thi hành Luật Biên phòng Việt Nam

56/KH-UBND
56/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức tập huấn cho nữ ứng cử viên đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026

57/KH-UBND
57/KH-UBND

Kế hoạch Tổ chức, chỉ huy và điều động lực lượng, phương tiện ứng cứu chữa cháy rừng khi có cháy lớn xẩy ra trên địa bàn huyện năm 2021

55/KH-UBND
55/KH-UBND

Kế hoạch Tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 1 năm 2021

52/KH-UBND
52/KH-UBND

Kế hoạch tiếp công dân, giải quyết KNTC phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

50/KH-UBND
50/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức các hoạt động Lễ hội du lịch biển Xuân Thành năm 2021

51/KH-UBND
51/KH-UBND

Kế hoạch Tổ chức tuyên truyền các chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với triển khai đề án xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu điển hình về văn hóa giai đoạn 2021-2025

48/KH-UBND
48/KH-UBND

Kế hoạch tổng kết 20 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (giai đoạn 2000-2020)

49/KH-UBND
49/KH-UBND

Kế hoạch Tổ chức Hội nghị sơ kết 06 năm thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 giai đoạn từ (2016 – 2021); rút kinh nghiệm công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021

44/KH-UBND
44/KH-UBND

Kế hoạch Thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2021

45/KH-UBND
45/KH-UBND

Kế hoạch Thực hiện Chương trình "Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025" trên địa bàn huyện Nghi Xuân

46/KH-UBND
46/KH-UBND

Kế hoạch Triển khai công tác Bình đẳng giới năm 2021

47/KH-UBND
47/KH-UBND

Kế hoạch phòng chống dịch COVID trong bầu cử

43/KH-UBND
43/KH-UBND

Kế hoạch triển khai thực hiện hệ thống pháp luật về an toàn đập, hồ chứa nước của huyện Nghi Xuân

41/KH-UBND
41/KH-UBND

Kế hoạch Rà soát tổng thể công năng, nhiệm vụ và đánh giá hiệu quả khai thác tổng hợp, đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du đập, hồ chứa thủy lợi trên địa bàn huyện Nghi Xuân