Báo cáo

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
58/BC-UBND 19/02/2019 Ủy ban nhân dân huyện Báo cáo kết quả rà soát cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá
59/BC-UBND 19/02/2019 Ủy ban nhân dân huyện Báo cáo nhu cầu tham gia Hội chợ triển lãm 60 năm ngày truyền thống ngành thủy sản Việt Nam
56/BC-UBND 18/02/2019 Ủy ban nhân dân huyện Báo cáo tình hình thực hiện Luật Thanh niên
55/BC-UBND 15/02/2019 Ủy ban nhân dân huyện Báo cáo công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019
54/BC-UBND 15/02/2019 Ủy ban nhân dân huyện Báo cáo truyên truyền trước, trong và sau dịp tết nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019
53/BC-UBND 14/02/2019 Ủy ban nhân dân huyện Báo cáo một số nội dung liên quan đến quản lý khoáng sản, đất đai
52/BC-UBND 13/02/2019 Ủy ban nhân dân huyện Báo cáo tình hình phát triển HTX, tổ hợp tác và hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Nghi Xuân
47/BC-UBND 12/02/2019 Ủy ban nhân dân huyện Báo cáo công tác vệ sinh môi trường sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019
50/BC-UBND 12/02/2019 Ủy ban nhân dân huyện Báo cáo tình hình quản lý nhà nước đốiv ới doanh nghiệp sau đăng ký thành lập năm 2018 trên địa bàn huyện Nghi Xuân
49/BC-UBND 12/02/2019 Ủy ban nhân dân huyện Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh...
48/BC-UBND 12/02/2019 Ủy ban nhân dân huyện Báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2018
46/BC-UBND 11/02/2019 Ủy ban nhân dân huyện Báo cáo việc triển khai giải pháp phòng, chống tham nhũng và thực hiện quy định về quà tặng, nhận quà tặng
45/BC-UBND 10/02/2019 Ủy ban nhân dân huyện Báo cáo tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019
44/BC-UBND 01/02/2019 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Báo cáo danh sách kiều bào về quê đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019
43/BC-UBND 01/02/2019 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Báo cáo kết quả thực hiện bảo đảm trật tự hành lang an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội xuân...
41/BC-UBND 28/01/2019 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Báo cáo kết quả rà soát phương tiện đưa đón học sinh trên địa bàn huyện
40/BC-UBND 28/01/2019 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Báo cáo việc thực hiện phong trào toàn dân làm GTNT đợt 1 đợt 2 năm 2019
39/BC-UBND 28/01/2019 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Báo cáo công tác vệ sinh môi trường trước Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019
38/BC-UBND 28/01/2019 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Báo cáo rà soát tổng thể Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm VLXDTT trên địa bàn tỉnh và các nội...
37/BC-UBND 28/01/2019 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu trên địa bàn huyện năm 2018

ĐĂNG NHẬP