Cải cách hành chính công

14:39 14/05/2018

Kế hoạch rà soát, đánh giá thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn huyện năm 2018

15:12 07/05/2018

Công văn về việc đôn đốc gửi Kế hoạch rà soát, đánh giá thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

14:14 02/05/2018

Báo cáo việc thực hiện Ứng dụng chữ ký số và gửi nhận văn bản điện tử của các đơn vị trực thuộc tháng 4/2018

15:38 19/04/2018

Công văn đề xuất cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với một số thủ tục hành chính ngành Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện và cấp xã

17:25 30/03/2018

Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018

13:55 30/03/2018

Báo cáo việc thực hiện Ứng dụng chữ ký số và gửi nhận văn bản điện tử của các đơn vị trực thuộc tháng 3/2018

15:42 28/03/2018

Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2018

20:27 26/03/2018

Báo cáo tình hình thực hiện Kiểm soát thủ tục hành chính Quý I năm 2018

07:12 24/03/2018

Để đáp ứng yêu cầu của nhân dân, nhu cầu hội nhập phát triển đất nước trong tình hình mới. Cải cách thủ tục hành chính là một trong những nội dung quan trọng trong cải cách nền hành chính quốc gia. Yêu cầu được đặt ra là phải đạt được bước chuyển căn bản trong quan hệ và thủ tục giải quyết công việc giữa cơ quan Nhà nước với nhau và giữa cơ quan Nhà nước với tổ chức, công dân. Xuất phát từ tầm quan trọng đó, Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh và Văn phòng HĐND - UBND huyện Nghi Xuân mong nhận được phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo các nội dung sau đây:

08:15 01/03/2018

Báo cáo việc Ứng dụng chữ kỹ số và gửi nhận văn bản điện tử của các đơn vị trực thuộc tháng 2/2018

08:52 05/02/2018

Báo cáo việc thực hiện Ứng dụng chữ ký số và gửi nhận văn bản điện tử của các đơn vị trực thuộc tháng 1/2018

21:11 09/01/2018

Kế hoạch siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang; người hợp đồng lao động làm việc trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn huyện năm 2018

07:38 04/12/2017

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định 52/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 quy định trách nhiệm thực hiện kỷ luật, kỷ cưong hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2017 và thay thế Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND ngày 3/11/2011.

14:00 08/11/2017

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn huyện

13:43 07/11/2017

Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân vừa phối hợp với Trung tâm Công báo – Tin học tỉnh Hà Tĩnh tổ chức tập huấn sử dụng hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến cấp xã đợt 1 năm 2017. Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Việt Hùng tham dự và phát biểu khai mạc tại lớp tập huấn .

16:45 31/10/2017

Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Nghi Xuân năm 2018

13:20 07/12/2015

Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2015

13:31 30/11/2015

Đăng ký thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4

13:30 10/11/2015

Thông báo lịch thẩm định chỉ số CCHC tại các xã, thị trấn

ĐĂNG NHẬP

Bán Backlink gov chất lượng