Cải cách hành chính công

07:12 24/03/2018

Để đáp ứng yêu cầu của nhân dân, nhu cầu hội nhập phát triển đất nước trong tình hình mới. Cải cách thủ tục hành chính là một trong những nội dung quan trọng trong cải cách nền hành chính quốc gia. Yêu cầu được đặt ra là phải đạt được bước chuyển căn bản trong quan hệ và thủ tục giải quyết công việc giữa cơ quan Nhà nước với nhau và giữa cơ quan Nhà nước với tổ chức, công dân. Xuất phát từ tầm quan trọng đó, Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh và Văn phòng HĐND - UBND huyện Nghi Xuân mong nhận được phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo các nội dung sau đây:

07:38 04/12/2017

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định 52/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 quy định trách nhiệm thực hiện kỷ luật, kỷ cưong hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2017 và thay thế Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND ngày 3/11/2011.

13:43 07/11/2017

Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân vừa phối hợp với Trung tâm Công báo – Tin học tỉnh Hà Tĩnh tổ chức tập huấn sử dụng hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến cấp xã đợt 1 năm 2017. Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Việt Hùng tham dự và phát biểu khai mạc tại lớp tập huấn .

13:20 07/12/2015

Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2015

13:31 30/11/2015

Đăng ký thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4

13:30 10/11/2015

Thông báo lịch thẩm định chỉ số CCHC tại các xã, thị trấn

13:28 10/11/2015

Triển khai chấm điểm CCHC năm 2015

13:17 29/10/2015

Báo cáo kết quả thực hiện cải cách hành chính 10 tháng đầu năm 2015

13:26 12/10/2015

Góp ý dự thảo văn bản CCHC

13:25 12/10/2015

Triển khai thực hiện giao dịch điện tử, dịch vụ bưu chính trong lĩnh vực BHXH

13:10 24/08/2015

Báo cáo kiểm tra việc chấp hành pháp luật về công tác tư pháp và cải cách hành chính tại các xã, thị trấn (đợt 1 năm 2015)

13:12 30/07/2015

Báo cáo việc niêm yết công khai TTCH và thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định 158/2007/NĐ-CP và Nghị định 150/2013/NĐ-CP

13:23 19/06/2015

Rà soát, niêm yết TTHC theo thông báo kết luận số 154/TB-UBND của UBND tỉnh

13:22 08/04/2015

Thống nhất cắt giảm TTHC đang áp dụng tại UBND cấp huyện, cấp xã

13:19 13/03/2015

Góp ý dự thảo Chương trình duy trì, cải thiện, nâng cao các chỉ số CPI. PAPI, PAR INDEX

13:15 04/03/2015

Triển khai nhiệm vụ đơn vị mẫu CCHC năm 2015

13:16 24/02/2015

Xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính sau Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015

ĐĂNG NHẬP

Bán Backlink gov chất lượng