Chỉ thị

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
04/CT-UBND 31/01/2019 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Chỉ thị về công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2019
03/CT-UBND 23/01/2019 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Chỉ thị về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019
02/CT-UBND 18/01/2019 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Chỉ thị về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện triển khai các nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên...
01/CT-UBND 07/01/2019 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Chỉ thị về việc tổ chức phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
10/CT-UBND 23/11/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện các giải pháp thủy lợi phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn phục vụ sản...
09/CT-UBND 10/09/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Chỉ thị về việc nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc, các ngư cụ bị cấm để khai thác thủy sản...
08/CT-UBND 21/05/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Chỉ thị về việc tăng cường hiệu quả khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên...
06/CT-UBND 11/04/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Chỉ thị về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2018
05/CT-UBND 07/03/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn huyện Nghi Xuân
04/CT-UBND 23/02/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Chỉ thị phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2018
03/CT-UBND 05/02/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Chỉ thị về việc tăng cường công tác vệ sinh môi trường trước, trong và sau Tết nguyên đán Mậu Tuất năm 2018
02/CT-UBND 02/02/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Chỉ thị về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện triển khai các nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên...
01/CT-UBND 05/01/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Chỉ thị về việc tổ chức phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
09/CT-UBND 19/12/2017 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Chỉ thị về việc tăng cường công tác phòng, chống đói rét, dịch bệnh cho đàn vật nuôi và sản xuất vụ Xuân năm...
08/CT-UBND 20/11/2017 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Chỉ thị về việc tổ chức ra quân làm thủy lợi phục vụ sản xuất năm 2018
07/CT-UBND 18/08/2017 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý cấp phép xây dựng và thu thuế xây dựng nhà ở tư nhân
06/CT-UBND 07/08/2017 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Chỉ thị tăng cường công tác thi hành án dân sự, hành chính
05/CT-UBND 14/03/2017 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Chỉ thị tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn huyện năm 2017
04/CT-CTUBND 20/02/2017 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Chỉ thị về công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2017
03/CT-UBND 11/01/2017 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Chỉ thị về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017

ĐĂNG NHẬP