Công khai minh bạch thông tin

09:19 17/10/2018

Thông báo kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 05/10/2018 của UBND huyện

22:17 28/09/2018

Thực hiện Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định, điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Đề có đủ cơ sở hoàn chỉnh hồ sơ gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định công nhận huyện Nghi Xuân đạt chuẩn nông thôn mới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, Trưởng các ban ngành, đoàn thể cấp huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung sau:

10:35 24/09/2018

Thông báo kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 20/9/2018 của UBND huyện

09:54 23/09/2018

Ban tổ chức Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc vừa công bố kết quả cuộc thi lần thứ 14 năm 2018. Trong 10 giải nhì toàn quốc thì có 2 giải pháp thuộc về huyện Nghi Xuân.

09:12 21/09/2018

Chiều ngày (20/9), huyện Nghi Xuân tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân có liên quan và cộng đồng dân cư về đồ án quy hoạch chung xây dựng khu vực du lịch - đô thị - thương mại ven biển Nghi Xuân - Lộc Hà đến năm 2040, tỷ lệ 1/5000. Bí thư Huyện ủy Trần Báu Hà và Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Hải Nam chủ trì hội nghị.

08:33 18/09/2018

Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Nghi Xuân tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050

22:47 14/09/2018

Thực hiện Văn bản số 6151/UBND - XD ngày 02 tháng 10 năm 2017 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc quy hoạch dải ven biển từ xã Xuân Hội, Nghi Xuân đến xã Thịnh Lộc, Lộc Hà để sớm phát triển khu vực ven biển huyện Nghi Xuân và huyện Lộc Hà trở thành vùng du lịch, dịch vụ, thương mại và đô thị động lực phía Đông tỉnh Hà Tĩnh, phục vụ cho công tác quy hoạch và quản lý khu vực phù hợp hơn trong những định hướng phát triển mới của tỉnh nói chung và của huyện nói riêng sau khi Quy hoạch vùng tỉnh Hà Tĩnh và Quy hoạch vùng huyện Nghi Xuân được phê duyệt. Chính vì vậy, việc lập quy hoạch chung xây dựng Khu vực Du lịch – Đô thị - Thương mại ven biển Nghi Xuân – Lộc Hà đến năm 2040 là hết sức cần thiết. Quy hoạch sẽ làm cơ sở để quản lý khu vực ven biển Hà Tĩnh ngày càng hiệu quả hơn, đặc biệt trong xu thế phát triển mạnh mẽ của các dự án nằm trong khu vực. sau đây là Thuyết minh tóm tắt khu vực du lịch - đô thị - thương mại ven biển huyện Nghi Xuân - Lộc Hà đến năm 2040 theo tỷ lệ 1/5000.

17:18 11/09/2018

Thông báo kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 10/9/2018 của UBND huyện

07:52 29/08/2018

Thông báo viên chức đến thời hạn chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP năm 2018

21:02 22/08/2018

Thông báo kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 20/8/2018 của UBND huyện

08:31 20/08/2018

Thông báo kết quả tiếp công dân đối với bà Nguyễn Thị Thảo thường trú tại thôn Hội Tiến, xã Xuân Hội

10:01 12/08/2018

Thông báo kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 08/8/2018 của UBND huyện

15:29 09/08/2018

Thông báo kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 23/7/2018 của UBND huyện

16:36 02/08/2018

Quyết định về việc điều động chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức cấp xã

16:36 02/08/2018

Quyết định về việc điều động chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức cấp xã

16:36 02/08/2018

Quyết định về việc điều động chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức cấp xã

16:36 02/08/2018

Quyết định về việc điều động chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức cấp xã

16:36 02/08/2018

Quyết định về việc điều động chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức cấp xã

16:36 02/08/2018

Quyết định về việc điều động chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức cấp xã

16:36 02/08/2018

Quyết định về việc điều động chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức cấp xã

ĐĂNG NHẬP

Bán Backlink gov chất lượng