Công khai minh bạch thông tin

08:31 20/08/2018

Thông báo kết quả tiếp công dân đối với bà Nguyễn Thị Thảo thường trú tại thôn Hội Tiến, xã Xuân Hội

10:01 12/08/2018

Thông báo kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 08/8/2018 của UBND huyện

15:29 09/08/2018

Thông báo kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 23/7/2018 của UBND huyện

16:36 02/08/2018

Quyết định về việc điều động chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức cấp xã

16:36 02/08/2018

Quyết định về việc điều động chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức cấp xã

16:36 02/08/2018

Quyết định về việc điều động chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức cấp xã

16:36 02/08/2018

Quyết định về việc điều động chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức cấp xã

16:36 02/08/2018

Quyết định về việc điều động chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức cấp xã

16:36 02/08/2018

Quyết định về việc điều động chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức cấp xã

16:36 02/08/2018

Quyết định về việc điều động chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức cấp xã

16:36 02/08/2018

Quyết định về việc điều động chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức cấp xã

16:36 02/08/2018

Quyết định về việc điều động chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức cấp xã

16:36 02/08/2018

Quyết định về việc điều động chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức cấp xã

16:36 02/08/2018

Quyết định về việc điều động chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức cấp xã

16:36 02/08/2018

Quyết định về việc điều động chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức cấp xã

08:12 17/07/2018

Thông báo kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 05/7/2018 của UBND huyện

15:45 11/07/2018

Công văn về việc trả lời kiến nghị của công dân

09:58 09/07/2018

Công văn về việc trả lời nội dung kiến nghị của công dân

09:48 09/07/2018

Công văn về việc trả lời nội dung đơn kiến nghị của công dân

14:54 28/06/2018

Thông báo về việc từ chối tiếp công dân

ĐĂNG NHẬP

Bán Backlink gov chất lượng