Công tác tổ chức cán bộ

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
1812/UBND-NV 05/12/2017 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Công văn về việc phê duyệt Đề án kiện toàn, tổ chức lại các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản cấp...
1794/UBND-NV 30/11/2017 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Công văn về việc giao điều hành trường Mầm non Xuân Liên
1735/UBND-NV 20/11/2017 UBND huyện về việc đổi tên "Trung tâm Dạy nghề - HN&GDTX" thành "Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GDTX"
1734/UBND-NV 07/11/2017 UBND huyện về việc kiện toàn, tổ chức lại các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản cấp huyện
4766/QĐ-UBND 02/11/2017 UBND huyện Quyết định bổ nhiệm lại Giám đốc Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
604/UBND-VN 04/05/2017 UBND huyện Báo cáo danh sách CC, VC và hợp đồng lao động làm việc tại Ban Quản lý dự án xây dựng cơ bản
124/BC-UBND 30/03/2017 UBND huyện Báo cáo tổng kết, triển khai thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009, Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày...
117/BC-UBND 27/03/2017 UBND huyện Báo cáo công tác tổ chức, thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức của...
1171/QĐ-UBND 07/06/2016 UBND huyện Quyết định ban hành quy chế phối hợp công tác giữa phòng Y tế, Bệnh viện đa khoa và Trung tâm Y tế dự phòng huyện
11721/QĐ-UBND 07/06/2016 UBND huyện Quyết định về việc điều động viên chức
706/QĐ-UBND 01/04/2016 UBND huyện Quyết định giao làm Trưởng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện
769/UBND-NV 15/07/2015 UBND huyện V/v giao quyền Trưởng Công an xã Xuân Viên
768/UBND-NV 15/07/2015 UBND huyện V/v giao quyền Trưởng Công an xã Xuân Lam

ĐĂNG NHẬP