Công tác tổ chức cán bộ

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
8428/QĐ-UBND 20/12/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Quyết định giao phụ trách điều hành Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản huyện
8426/QĐ-UBND 19/12/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Quyết định điều động và bổ nhiệm công chức
8368/QĐ-UBND 17/12/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Quyết định về việc bổ nhiệm công chức
2253/TB-UBND 26/08/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Thông báo viên chức đến thời hạn chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP và Nghị định số...
4365/QĐ-UBND 01/08/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Quyết định về việc điều động chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức cấp xã
4364/QĐ-UBND 01/08/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Quyết định về việc điều động chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức cấp xã
4363/QĐ-UBND 01/08/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Quyết định về việc điều động chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức cấp xã
4362/QĐ-UBND 01/08/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Quyết định về việc điều động chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức cấp xã
4361/QĐ-UBND 01/08/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Quyết định về việc điều động chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức cấp xã
4360/QĐ-UBND 01/08/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Quyết định về việc điều động chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức cấp xã
4359/QĐ-UBND 01/08/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Quyết định về việc điều động chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức cấp xã
4358/QĐ-UBND 01/08/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Quyết định về việc điều động chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức cấp xã
4357/QĐ-UBND 01/08/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Quyết định về việc điều động chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức cấp xã
4356/QĐ-UBND 01/08/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Quyết định về việc điều động chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức cấp xã
4355/QĐ-UBND 01/08/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Quyết định về việc điều động chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức cấp xã
4354/QĐ-UBND 01/08/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Quyết định về việc điều động chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức cấp xã
432/TB-UBND 26/04/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Thông báo công chức cấp xã đến thời hạn chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP và Nghị...
160/TB-UBND 08/03/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Thông báo về việc nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức
159/TB-UBND 08/03/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Thông báo về việc nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức
158/TB-UBND 08/03/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Thông báo về việc nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức

ĐĂNG NHẬP