Công văn

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
182/UBND-KT&HT 19/02/2019 Ủy ban nhân dân huyện Công văn về việc giao triển khai tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật lần thứ 10 (2017-2019) và Cuộc thi sáng tạo thanh...
180/UBND-KT&HT 19/02/2019 Ủy ban nhân dân huyện Công văn về việc tham gia ý kiến đối với dự thảo Quy định một cửa liên thông trong giải quyết các thủ tục cấp...
181/UBND-VHTT 19/02/2019 Ủy ban nhân dân huyện Công văn về việc cử cán bộ tham gia Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng
183/UBND-VP 19/02/2019 Ủy ban nhân dân huyện Công văn về việc phân công nhiệm vụ chuẩn bị Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và 30 năm...
178/UBND-NN 18/02/2019 Ủy ban nhân dân huyện Công văn về việc triển khai công tác phòng chống dịch bệnh thủy sản
177/UBND-KT&HT 18/02/2019 Ủy ban nhân dân huyện Công văn về việc thực hiện dự án khu thương mại dịch vụ thị trấn Nghi Xuân
176/UBND-TP 18/02/2019 Ủy ban nhân dân huyện Công văn về việc hướng dẫn thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL năm 2019
179/UBND-TCKH 18/02/2019 Ủy ban nhân dân huyện Công văn về việc triển khai, tuyên truyền phổ biến các chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã trên địa bàn theo...
175/UBND-VP 15/02/2019 Ủy ban nhân dân huyện Công văn về việc tham mưu ngăn chặn tình trạng săn, bắt động vật tự nhiên
172/UBND-KT&HT 15/02/2019 Ủy ban nhân dân huyện Công văn về việc xử lý dứt điểm tình trạng sử dụng lòng đường trái phép để dựng rạp cưới, liên hoan,...
171/UBND-TCKH 14/02/2019 Ủy ban nhân dân huyện Công văn về việc gia hạn tiến độ xây dựng công trình Tuyến đường huyện lộ 01 (Giang - Viên -Lĩnh), huyện Nghi Xuân
168/UBND-NN 14/02/2019 Ủy ban nhân dân huyện Công văn về việc xác định diện tiêm và nhu cầu vắc xin tiêm phòng gia súc, gia cầmnăm 2019
169/UBND-TCKH 14/02/2019 Ủy ban nhân dân huyện Công văn về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 04/2019/NĐ- CP
162/UBND-TCKH 13/02/2019 Ủy ban nhân dân huyện Công văn về việc cho ý kiến đối với người nước ngoài vào làm việc tại địa phương
26/GM-UBND 13/02/2019 Ủy ban nhân dân huyện Công văn về việc gặp mặt thân mật bà con nhân dân huyện nhà xa quê, nhân dịp đầu Xuân Kỷ Hợi 2019
165/UBND-KT&HT 13/02/2019 Ủy ban nhân dân huyện Công văn về việc xử lý vướng mắc trùng lặp dự án do Ban QLDA đầu tư XDCT dân dụng và công nghiệp và Ban QLDA phát...
164/UBND-VPĐP 13/02/2019 Ủy ban nhân dân huyện Công văn về việc tổ chức phát động, hưởng ứng phong trào xây dựng huyện NTM kiểu mẫu, đô thị loại IV
161/UBND-TCKH 11/02/2019 Ủy ban nhân dân huyện Công văn về việc triển khai tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất năm 2019
160/UBND-TNMT 01/02/2019 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Công văn về việc góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật...
155/UBND-NN 01/02/2019 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Công văn về việc thí điểm đưa lao động nông nghiệp Việt Nam đi Nhật Bản

ĐĂNG NHẬP