Danh sách Thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển bằng hình thức phỏng vấn vị trí việc làm Giáo viên mầm non

Thực hiện Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 12/9/2018 của UBND huyện về tuyển dụng giáo viên mầm non, giáo viên văn hóa tiểu học năm 2018; Quyết định số 5358/QĐ-UBND ngày 13/9/2018 của UBND huyện về việc ban hành Quy chế xét tuyển giáo viên mầm non, giáo viên văn hóa tiểu học năm 2018; Quyết định số 575/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 của UBND huyện về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng giáo viên Mầm non; Hội đồng tuyển dụng giáo viên mầm non đã tổ chức kiểm tra các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm giáo viên mầm non. Kết quả như sau:

Bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng cho các tân binh nhập ngũ năm 2019

Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Nghi Xuân vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng cho những tân binh chuẩn bị lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2019. Dự lễ bế giảng có Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy – Giám đốc trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Trần Trọng Hồng.

ĐĂNG NHẬP