Quyết định

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
747/QĐ-UBND 18/02/2019 Ủy ban nhân dân huyện Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể trên địa bàn huyện Nghi Xuân
746/QĐ-UBND 18/02/2019 Ủy ban nhân dân huyện Quyết định về việc thành lập Tổ công tác xây dựng giá đất cụ thể trên địa bàn huyện Nghi Xuân
745/QĐ-UBND 18/02/2019 Ủy ban nhân dân huyện Quyết định về việc kiện toàn Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật, Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi...
679/QĐ-CTUBND 15/02/2019 Ủy ban nhân dân huyện Quyết định về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND huyện ban hành kỳ...
669/QĐ-UBND 14/02/2019 Ủy ban nhân dân huyện Quyết định về việc thay đổi công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của UBND xã...
587/QĐ-UBND 31/01/2019 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với dịch bệnh tả lợn Châu Phi
491/QĐ-UBND 28/01/2019 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Quyết định về việc phê duyệt quyết toán diện tích tưới, tiêu và kinh phí cấp bù, miễn giảm thủy lợi phí năm 2018
513/QĐ-UBND 28/01/2019 Ủy ban nhân dân huyện Quyết định ban hành Kế hoạch làm đường giao thông, rãnh thoát nước trên hệ thống đường giao thông và kiên cố hóa...
512/QĐ-UBND 28/01/2019 Ủy ban nhân dân huyện Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo làm đường giao thông, rãnh thoát nước trên hệ thống đường giao thông và kiên...
415/QĐ-UBND 24/01/2019 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Quyết định về việc kiện toàn Ban An toàn giao thông huyện
414/QĐ-UBND 24/01/2019 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Quyết định kiện toàn Văn phòng Ban An toàn giao thông huyện
411/QĐ-UBND 24/01/2019 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Quyết định phê duyệt kết quả nghiệm thu diện tích miễn thủy lợi phí năm 2018 trên địa bàn huyện Nghi Xuân
485/QĐ-UBND 24/01/2019 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Quyết định thực hiện chế độ BHYT đối với các đối tượng BTXH theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày...
554/QĐ-UBND 19/01/2019 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Quyết định về việc kiện toàn Đội kiểm tra liên ngành 814 về hoạt động văn hóa và Kinh doanh dịch vụ văn hóa công...
329/QĐ-UBND 18/01/2019 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí đối tượng hộ nghèo, hộ chính sách xã hội được hỗ trợ...
300/QĐ-UBND 17/01/2019 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Quyết định về việc kiện toàn Ban Quản lý tiền ký quỹ của các nhà đầu tư thực hiện dự án đầu...
228/QĐ-CTUBND 16/01/2019 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Quyết định về việc thành lập Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật huyện Nghi Xuân
229/QĐ-UBND 16/01/2019 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo Ứng dụng và Phát triển Công nghệ thông tin huyện Nghi Xuân
228/QĐ-CTUBND 15/01/2019 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Quyết định công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018
197/QĐ-UBND 15/01/2019 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Quyết định thay đổi thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị ngân sách xã hội huyện

ĐĂNG NHẬP