Thông báo

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
36/TB-UBND 11/02/2019 Ủy ban nhân dân huyện Thông báo về việc thay đổi thời gian tiếp công dân định kỳ
07/TB-UBND 23/01/2019 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Thông báo về thời gian nghỉ Tết Âm lịch năm 2019
07/TB-UBND 23/01/2019 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Thông báo thời gian nghỉ Tết Âm lịch năm 2019
06/TB-UBND 18/01/2019 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Thông báo việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất tại địa bàn xã Cổ Đạm, huyện...
04/TB-UBND 14/01/2019 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Thông báo kết quả đánh giá, phân loaị đối với các chức danh Phó Chủ tịch HĐND; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các...
05/TB-UBND 14/01/2019 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Thông báo tiêu chí lựa chọn tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Nghi Xuân
01/TB-UBND 08/01/2019 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của ông Trần Vũ Quang, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện...
2317/TB-UBND 27/12/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Thông báo tuyển dụng giáo viên mầm non năm 2018
2316/TB-UBND 25/12/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Thông báo về thời gian nghỉ Tết Dương lịch năm 2019
2313/TB-UBND 21/12/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Trưởng phòng Tư Pháp
2312/TB-UBND 20/12/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Thông báo về việc giới thiệu chức danh chữ ký của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch
2311/TB-UBND 19/12/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Thông báo niêm yết công khai kết quả xét tuyển giáo viên văn hóa tiểu học năm 2018
2308/TB-UBND 05/12/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Thông báo về việc chưa xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường
2303/TB-UBND 16/11/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Thông báo Thay đổi thời gian cuộc họp theo Giấy mời số 288/GM-UBND ngày 16/11/2018 của Ủy ban nhân dân huyện
03/TB-HĐTDGVTH 16/11/2018 Hội đồng tuyển dụng giáo viên văn hóa... Thông báo thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển bằng hình thức phỏng vấn vị trí việc làm Giáo viên văn hóa...
05/TB-TTHCC 15/11/2018 Trung tâm Hành chính công huyện Thông báo phân công nhiệm vụ cán bộ, công chức, viên chức Trung tâm Hành chính công huyện Nghi Xuân
04/TB-TTHCC 15/11/2018 Trung tâm Hành chính công huyện Thông báo thay đổi việc tiếp nhận, trả kết quả thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Điện
2302/TB-UBND 06/11/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Thông báo thay đổi thời gian họp thường kỳ tháng 11 năm 2018 để đánh giá kết quả hoạt động thời gian qua và...
2301/TB-UBND 05/11/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Thông báo về việc nghỉ hưu với cán bộ chuyên trách cấp xã
2299/TB-UBND 01/11/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Thông báo thay đổi địa điểm tổ chức bổ cứu một số nội dung trong sản xuất vụ Đông năm 2018 trên địa bàn...

ĐĂNG NHẬP