Thông báo kết quả giải quyết KNTC

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
15/TB-UBND 08/02/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 05/02/2018
11/TB-UBND 29/01/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 22/01/2018
95/UBND-VP 23/01/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Công văn về việc trả lời kiến nghị của bà Phan Thị Tám và ông Trần Văn Nhoạn, thôn Linh Tân, xã Xuân Liên
94/UBND-VP 23/01/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Công văn về việc trả lời kiến nghị của bà Hoàng Thị Hạnh, thôn Linh Vượng, xã Xuân Liên
04/TB-UBND 12/01/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 08/01/2018
546/TB-UBND 25/12/2017 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 22/12/2017
1918/UBND-TNMT 20/12/2017 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Về việc trả lời đơn kiến nghị của công dân (ông Trần Quốc Chuẩn)
1871/UBND-TNMT 12/12/2017 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Công văn về việc trả lời đơn kiến nghị của công dân
542/TB-UBND 08/12/2017 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Thông báo về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại
540/TB-UBND 06/12/2017 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 05/12/2017
540/TB-CTUBND 04/12/2017 Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần hai
1797/UBND-ĐXM 30/11/2017 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Công văn về việc trả lời kiến nghị của ông Dương Văn Tỏ, tt Xuân An
1483/UBND-KT&HT 11/10/2017 UBND huyện Trả lời ông Trịnh Văn Tân, Xuân Thành
1368/UBND-ĐXM 19/09/2017 UBND huyện Đính chính Công văn 1348/UBND-ĐXM
1348/UBND-ĐXM 14/09/2017 UBND huyện Trở lời ông Trịnh Xuân Tùng, Xuân An
1311/UBND-TNMT 07/09/2017 UBND huyện Trả lời kiến nghị của Công dân
229/VPĐKQSDĐ 31/08/2017 VPĐK QSD Đất Trả lời đơn ông Nghuyễn Hữu Thành, Xuân An
244/TB-UBND 28/08/2017 UBND huyện Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp rà soát, giải quyết đơn thư KNTC
250/TNMT 24/07/2017 Phòng TNMT Trả lời đơn bà Lê Thị Nguyệt, Xuân Thành
216/UBND-ĐXM 23/02/2017 UBND huyện Trả lời ông Hoàng Văn Phượng, Xuân Thành

ĐĂNG NHẬP