Thông báo kết quả giải quyết KNTC

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
2249/TB-UBND 16/08/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Thông báo kết quả tiếp công dân đối với bà Nguyễn Thị Thảo thường trú tại thôn Hội Tiến, xã Xuân Hội
2228/TB-UBND 08/08/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Thông báo kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 08/8/2018 của UBND huyện
2226/TB-UBND 31/07/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Thông báo kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 23/7/2018 của UBND huyện
854/UBND-TNMT 06/07/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Công văn về việc trả lời nội dung kiến nghị của công dân
853/UBND-NN 06/07/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Công văn về việc trả lời kiến nghị của công dân
2209/TB-UBND 06/07/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Thông báo kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 05/7/2018 của UBND huyện
823/UBND-TNMT 29/06/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Công văn về việc trả lời nội dung đơn kiến nghị của công dân
791/UBND-QLDA-TNMT 25/06/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Công văn về việc trả lời đơn đề nghị của ông Đặng Văn Ích, tổ dân phố 2, thị trấn Xuân An
670/TB-UBND 22/06/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Thông báo kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 21/6/2018 của UBND huyện
03/TB-TCD 22/06/2018 Ban Tiếp công dân huyện Thông báo về việc từ chối tiếp công dân
774/UBND-TNMT 20/06/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Công văn về việc trả lời kiến nghị của công dân
765/UBND-TNMT 18/06/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Công văn về việc trả lời kiến nghị của công dân (ông Trần Đại Việt)
767/UBND-TCKH 18/06/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Công văn về việc trả lời kiến nghị của ông Trần Văn Quang và một số công dân thôn Đại Đồng, xã Cương Gián
748/UBND-TNMT 14/06/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Công văn về việc trả lời kiến nghị của công dân
663/TB-UBND 11/06/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nguyễn Hải Nam tại cuộc họp rà soát và thống nhất một...
662/TB-UBND 08/06/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Thông báo kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 07/6/2018 của UBND huyện
722/UBND-VP 08/06/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Công văn về việc báo cáo kết quả xử lý đơn của công dân
657/UBND-MB 28/05/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Công văn về việc trả lời kiến nghị của ông Phan Xuân Sinh, tổ dân phố 1, thị trấn Xuân An
656/TB-UBND 23/05/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Thông báo kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 21/5/2018 của UBND huyện
655/TB-UBND 16/05/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Thông báo kết quả tiếp công dân đối với ông Trịnh Xuân Tùng, tổ dân phố 1, thị trấn Xuân An

ĐĂNG NHẬP