Thông báo kết quả giải quyết KNTC

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
655/TB-UBND 16/05/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Thông báo kết quả tiếp công dân đối với ông Trịnh Xuân Tùng, tổ dân phố 1, thị trấn Xuân An
500/TB-UBND 08/05/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Thông báo kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 08/5/2018 của UBND huyện
430/TB-UBND 24/04/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Thông báo kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 23/4/2018 của UBND huyện
429/TB-UBND 17/04/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Thông báo về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại
297/TB-UBND 06/04/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Thông báo kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 05/4/2018 của UBND huyện
1384/QĐ-CTUBND 28/03/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Phạm An Toàn, thường trú tại thôn Mỹ Thịnh, xã Xuân Mỹ (lần...
1362/QĐ-CTUBND 23/03/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Trần Thúc Định, thường trú tại thôn 10, xã Cổ Đạm (lần...
167/TB-UBND 22/03/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Thông báo kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 21/3/2018 của UBND huyện
265/UBND-TNMT 09/03/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Công văn về việc trả lời kiến nghi của Công dân
162/TB-UBND 08/03/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 05/3/2018
234/UBND-NN 01/03/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Công văn về việc trả lời kiến nghị của công dân
233/UBND-NN 01/03/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Công văn về việc trả lời kiến nghị của công dân
232/UBND-NN 01/03/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Công văn về việc trả lời kiến nghị của công dân
22/TB-UBND 28/02/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 22/02/2018
15/TB-UBND 08/02/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 05/02/2018
11/TB-UBND 29/01/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 22/01/2018
95/UBND-VP 23/01/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Công văn về việc trả lời kiến nghị của bà Phan Thị Tám và ông Trần Văn Nhoạn, thôn Linh Tân, xã Xuân Liên
94/UBND-VP 23/01/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Công văn về việc trả lời kiến nghị của bà Hoàng Thị Hạnh, thôn Linh Vượng, xã Xuân Liên
04/TB-UBND 12/01/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 08/01/2018
546/TB-UBND 25/12/2017 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 22/12/2017

ĐĂNG NHẬP