Thông báo kết quả giải quyết KNTC

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
33/TB-UBND 28/01/2019 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Thông báo kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 28/01/2019 của UBND huyện
03/TB-UBND 11/01/2019 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Thông báo kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 05/01/2019 của UBND huyện
2309/TB-UBND 07/12/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Thông báo kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 05/12/2018 của UBND huyện
2304/TB-UBND 16/11/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Thông báo kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 16/11/2018 của UBND huyện
2300/TB-UBND 02/11/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Thông báo về việc từ chối tiếp công dân
2298/TB-UBND 23/10/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Thông báo kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 22/10/2018
2296/TB-UBND 11/10/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Thông báo kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 05/10/2018 của UBND huyện
2269/KL-CTUBND 02/10/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Kết luận nội dung tố cáo đối với bà Lê Thị Lý, Hiệu trưởng trường Mầm non Xuân Lĩnh
2267/TB-UBND 21/09/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Thông báo kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 20/9/2018 của UBND huyện
2263/TB-UBND 10/09/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Thông báo kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 10/9/2018 của UBND huyện
2261/KL-CTUBND 31/08/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Kết luận nội dung tố cáo đối với Bà Hoàng Thị Thảo, Hiệu trưởng trường Mầm non Xuân Hồng
2252/TB-UBND 21/08/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Thông báo kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 20/8/2018 của UBND huyện
2249/TB-UBND 16/08/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Thông báo kết quả tiếp công dân đối với bà Nguyễn Thị Thảo thường trú tại thôn Hội Tiến, xã Xuân Hội
2228/TB-UBND 08/08/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Thông báo kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 08/8/2018 của UBND huyện
2226/TB-UBND 31/07/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Thông báo kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 23/7/2018 của UBND huyện
854/UBND-TNMT 06/07/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Công văn về việc trả lời nội dung kiến nghị của công dân
853/UBND-NN 06/07/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Công văn về việc trả lời kiến nghị của công dân
2209/TB-UBND 06/07/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Thông báo kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 05/7/2018 của UBND huyện
823/UBND-TNMT 29/06/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Công văn về việc trả lời nội dung đơn kiến nghị của công dân
791/UBND-QLDA-TNMT 25/06/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Công văn về việc trả lời đơn đề nghị của ông Đặng Văn Ích, tổ dân phố 2, thị trấn Xuân An

ĐĂNG NHẬP