Thông tin thống kê

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
79/BC-UBND 19/03/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Báo cáo thống kê tổng hợp ngành xây dựng năm 2016 theo Thông tư 06/2012/TT-BXD ngày 10/10/2012 của Bộ Xây dựng trên địa...
36/BC-UBND 05/02/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội tuần 5 tháng 1; Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
30/BC-UBND 29/01/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội tuần 4 tháng 1; Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
29/BC-UBND 29/01/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 1; triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2018
545/BC-UBND 20/11/2017 UBND huyện Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội tuần 3 tháng 11; nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
521/BC-UBND 13/11/2017 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội tuần 2 tháng 11; nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
515/BC-UBND 09/11/2017 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội 10 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
510/BC-UBND 06/11/2017 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tuần 1 tháng 11; Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
495/BC-UBND 30/10/2017 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tuần 4 tháng 10; Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
480/BC-UBND 23/10/2017 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tuần 3 tháng 10; Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
478/BC-UBND 19/10/2017 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Báo cáo tiến độ cập nhật số liệu các tuyến đường huyện, đường truc xã để xây dựng kế hoạch năm 2018 (Dự...
471/BC-UBND 16/10/2017 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội tuần 2 tháng 10; Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
462/BC-UBND 09/10/2017 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội tuần 1 tháng 10; Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
451/BC-UBND 02/10/2017 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tuần 4 tháng 9; Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
433/BC-UBND 25/09/2017 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tuần 3 tháng 9; Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
425/BC-UBND 19/09/2017 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Báo cáo số liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo huyện Nghi Xuân đến ngày 31/8/2017
420/BC-UBND 18/09/2017 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tuần 2 tháng 9; Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
407/BC-UBND 11/09/2017 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tuần 1 tháng 9; nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
395/BC-UBND 04/09/2017 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội tuần 5, tháng 8/2017 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
387/BC-UBND 28/08/2017 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội tuần 4 tháng 8;Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

ĐĂNG NHẬP