Tiếp nhận xử lý phản ánh kiến nghị

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
374/TB-UBND 21/11/2017 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Thông báo kết quả phiên TCD ngày 21/11/2017
366/TB-UBND 23/10/2017 UBND huyện Thông báo kết quả phiên TCD ngày 20/10/2017
361/TB-UBND 05/10/2017 UBND huyện Thông báo kết quả phiên TCD ngày 05/10/2017
358/TB-UBND 22/09/2017 UBND huyện Thông báo từ chối Tiếp công dân
357/TB-UBND 22/09/2017 UBND huyện Thông báo kết quả phiên TCD ngày 20/9/2017
250/TB-UBND 06/09/2017 UBND huyện Thông báo kết quả phiên TCD ngày 06/9/2017
242/TB-UBND 22/08/2017 UBND huyện Thông báo kết quả phiên TCD ngày 21/8/2017
240/TB-UBND 08/08/2017 UBND huyện Thông báo kết quả phiên TCD ngày 07/8/2017
234/TB-UBND 12/07/2017 UBND huyện Thông báo kết quả phiên TCD ngày 05/7/2017
239/TB-UBND 07/07/2017 UBND huyện Thông báo kết quả phiên TCD ngày 21/7/2017
204/TB-UBND 23/06/2017 UBND huyện Thông báo kết quả phiên TCD ngày 20/6/2017
203/TB-UBND 08/06/2017 UBND huyện Thông báo kết quả phiên TCD ngày 05/6/2017
201/TB-UBND 22/05/2017 UBND huyện Thông báo kết quả phiên TCD ngày 22/5/2017
198/TB-UBND 05/05/2017 UBND huyện Thông báo kết quả phiên TCD ngày 05/5/2017
194/TB-UBND 20/04/2017 UBND huyện Thông báo kết quả phiên TCD ngày 20/4/2017
192/TB-UBND 10/04/2017 UBND huyện Thông báo kết quả phiên TCD ngày 05/4/2017
166/TB-UBND 22/03/2017 UBND huyện Thông báo kết quả phiên TCD ngày 20/3/2017
14/TB-UBND 10/03/2017 UBND huyện Thông báo kết quả phiên TCD ngày 06/3/2017
11/TB-UBND 24/02/2017 UBND huyện Thông báo kết quả phiên TCD ngày 21/02/2017
08/TB-UBND 23/01/2017 UBND huyện Thông báo kết quả phiên TCD ngày 20/1/2017

ĐĂNG NHẬP