Báo cáo
Loại văn bản Báo cáo
Số/ Ký hiệu 161BC-UBND
Trích yếu Báo cáo cung cấp thông tin phục vụ Chương trình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân và nông thôn
Ngày ban hành 2018-05-24
Ngày hết hạn
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP