Báo cáo
Loại văn bản Báo cáo
Số/ Ký hiệu 24/BC-UBND
Trích yếu Báo cáo thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện CTMTQG Giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn 2012-2018
Ngày ban hành 2019-01-17
Ngày hết hạn
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP