Báo cáo
Loại văn bản Báo cáo
Số/ Ký hiệu 58/BC-UBND
Trích yếu Báo cáo kết quả rà soát cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá
Ngày ban hành 2019-02-19
Ngày hết hạn
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân huyện
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP