Công văn
Loại văn bản Công văn
Số/ Ký hiệu 1022/UBND-TCKH
Trích yếu Công văn về việc góp ý Dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện CTMT Giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016-2020
Ngày ban hành 2018-08-17
Ngày hết hạn
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP