Công văn
Loại văn bản Công văn
Số/ Ký hiệu 1385/UBND-VP
Trích yếu Công văn về việc cử cán bộ dự họp thay
Ngày ban hành 2018-10-18
Ngày hết hạn
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP