Giấy mời
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu 203/GM-UBND
Trích yếu Giấy mời làm việc với Đoàn công tác của Sở tài chính về kiểm tra, rà soát tình hình quyết toán, tất toán tài khoản các Dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn NSNN
Ngày ban hành 2018-08-20
Ngày hết hạn
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP