Giấy mời
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu 285/GM-UBND
Trích yếu Giấy mời Hội nghị trực tuyến triển khai và nhân rộng mô hình Trạm Y tế xã hoạt động theo nguyên lý y học gia đình
Ngày ban hành 2018-11-13
Ngày hết hạn
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP